Tej placówki nie obowiązuje rządowy limit 30 szczepionek na tydzień, dlatego do końca tygodnia szpital zamierza zaszczepić blisko 1,8 tys. seniorów. 

Mówi Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską służbę zdrowia:
Jesteśmy gotowi na szczepienia warszawskich seniorów, dlatego ponad 40 z blisko
260 punktów szczepień, które utworzono w Warszawie, zorganizowaliśmy w
miejskich placówkach. Przypominam jednak, że zgodnie z wytycznymi rządowymi
punkty szczepień mogą zaszczepić przeciw COVID-19 tylko 30 pacjentów
tygodniowo! Tymczasem w samej Warszawie mieszka blisko 107 tys. osób powyżej 80
r.ż., a w kolejce czekają kolejni seniorzy. Pocieszający jest fakt, że w
Szpitalu Południowym, w którym wkrótce zacznie działać tymczasowy szpital
„covidowy”, możemy szczepić ponad rządowy limit. Dlatego w tym punkcie
zamierzamy zaszczepić ok 1,6-1,8 tys. seniorów 80+ do końca tygodnia.

Jak podkreśla wiceprezydent
Kaznowska, Warszawa razem z innymi miastami zrzeszonymi w Unii Metropolii
Polskich, postuluje do rządu o rozpoczęcie już przygotowań do organizacji
szczepień dla kolejnych grup obywateli, w tym nauczycieli oraz opiekunów
żłobkowych. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, pracownicy sektora
oświaty i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz służby mundurowe, zostali
włączeni do etapu Ic. 

Wszystkie działania uzależnione
są jednak od dostaw szczepionek.

Wsparcie dla powstańców
podczas szczepień przeciw COVID-19

Warszawa przygotowała specjalne wsparcie dla
powstańców warszawskich podczas szczepień przeciwko COVID-19. Decyzją prezydenta
Rafała Trzaskowskiego każdy powstaniec otrzyma specjalną opiekę – pomoc
wolontariusza i bezpłatny transport do miejskiego punktu szczepień. Natomiast
do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się do wskazanej placówki,
przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu. Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu
726-290-189, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pomocy
przygotowanej przez miasto.

Transport dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami 

Warszawa
organizuje transport dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I
grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Będziemy realizować przewozy transportem niespecjalistycznym
i specjalistycznym. W przypadku przewozów
pojazdami specjalistycznymi – uprawniona jest osoba, która porusza się na wózku
i nie jest w stanie korzystać z pojazdów osobowych. Usługa nie pełni funkcji
transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających
przewozu w pozycji leżącej. Koordynacją
przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień zajmuje się Centrum
Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Przed realizacją usługi transportu
wymagane będzie złożenie oświadczenia u kierowcy o posiadanym aktualnym 
orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu  znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Powyższe
oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca transportu osobowego
będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego i dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.

Od 25 stycznia osoby
spełniające powyższe kryteria mogą umawiać transport pod specjalnym numerem
telefonu: (22) 333-44-33 na hasło: „Wawa Taxi bez barier – szczepienia
przeciwko Covid-19”. Transport należy umawiać z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem.

Transport
dla niesamodzielnych seniorów 70+

Przypominamy,
że we wszystkich dzielnicach miasta działają dzielnicowe zespoły „Warszawa
Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, ośrodków pomocy
społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. W
ramach swojej działalności pomogą i poinformują o najważniejszych zasadach
dotyczących szczepień, punktów szczepień oraz możliwości pomocy. Transport dla
osób powyżej 70. roku życia organizowany będzie dla osób, które mają obiektywne
i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym
dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień. Osoby
niesamodzielne, niezamożne i samotne mogą skontaktować się w sprawie transportu
z dzielnicowym zespołem „Warszawa Wspiera”. Pracownik dzielnicowego zespołu
wsparcia zweryfikuje możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie m.in. poprzez
współpracę z OPS i przekaże zlecenie np. straży pożarnej. 

Mobilne zespoły szczepień –
kto może skorzystać?

Osoby z niepełnosprawnościami i
niesamodzielne, które nie mogą dotrzeć do punktów szczepień COVID-19, mogą
korzystać ze szczepień wykonywanych przez zespoły wyjazdowe.

W punktach szczepień utworzonych
w miejskich przychodniach, została przewidziana możliwość wykonania szczepionki
przez zespoły wyjazdowe w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.  

Aby umówić szczepienie przez
zespół wyjazdowy, należy skontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią pod
numerem 989 lub bezpośrednio z wybranym punktem szczepień i koniecznie
zaznaczyć, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się
skorzystać z mobilnego punktu szczepień. 

Zespoły wyjazdowe będą przyjeżdżać
do miejsca zamieszkania lub przebywania pacjenta i dokonywać szczepień na
miejscu. Lekarz z zespołu wyjazdowego może również dokonać kwalifikacji do
szczepień. Pacjent otrzyma dwie dawki szczepionki z kilkutygodniowym odstępem,
więc mobilny punkt szczepień odwiedzi go dwukrotnie. 

Pacjent przed podaniem
szczepionki zostanie zbadany przez lekarza. Specjalista przeprowadzi z
pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia. Pacjent wypełni też ankietę,
którą dostarczy zespół wyjazdowy. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, to
osoba zostanie zaszczepiona w domu. Po szczepieniu należy odczekać 15-30 minut,
aby upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwałtowna reakcja organizmu.

Więcej informacji o Narodowym
Programie Szczepień przeciw COVID-19: gov.pl/web/szczepimysie.