Poprzednia edycja projektu
„Ochotnicy warszawscy”, która ruszyła w 2016 r., cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem zarówno stołecznych stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji
zajmujących się m.in. opieką społeczną, kulturą czy sportem, ale przede
wszystkim samych warszawiaków, coraz częściej angażujących się w działalność
społeczną. Dzięki naszemu projektowi wielu mieszkańców zainteresowało się
warszawskim wolontariatem, a na współpracę z wolontariuszami otworzyło się
ponad 100 miejskich instytucji. „Ochotnicy warszawscy” byli też obecni przy
najważniejszych miejskich wydarzeniach, obchodach rocznicowych czy imprezach. W
obecnej edycji projektu stawiamy na wolontariat lokalny, blisko domu
– mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Karolina Zdrodowska, dyrektorka
koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w m.st. Warszawie
podkreśla korzyści miejskiego wolontariatu: – Wolontariusze wspierają lokalne
społeczności w wielu obszarach, m.in. w edukacji, kulturze, pomocy społecznej
czy zdrowiu. Sama idea wolontariatu odgrywa szczególną rolę w dużych miastach,
gdzie pozytywnie wpływa na budowanie więzi społecznych. Jednocześnie widzimy
jak wielu mieszkańców chce działać i angażować się w inicjatywy wolontariackie.
Jak istotne jest społeczne zaangażowanie w warunkach kryzysu pokazały również
realia pandemii COVID-19. W tym trudnym czasie szczególnie osoby starsze,
niesamodzielne mogą liczyć na pomoc wolontariuszy. Działa również
e-wolontariat, w ramach którego udzielane są m.in. zdalne korepetycje.

Jednym z efektów współpracy
miasta z wolontariuszami jest miejski system pomocy dla osób samotnych,
starszych i niesamodzielnych pn. „Warszawa wspiera”, który uruchomiliśmy z
początkiem pandemii koronawirusa. System działa w każdej dzielnicy, a w skład
zespołów pomocowych wchodzą zarówno pracownicy urzędów dzielnic, ośrodków
pomocy społecznej jak i wolontariusze lokalnych organizacji pozarządowych –
łącznie blisko 1 tys. osób, w tym ponad 800 wolontariuszy.

– Szansą na dalszy rozwoju
wolontariatu w Warszawie jest wypracowany już model działania, który zakłada
udział w projekcie wielu podmiotów sektora publicznego i pozarządowego. Obecnie
jako miasto dysponujemy systemowymi rozwiązaniami, które stymulują rozwój
wolontariatu, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w konfrontacji z ogólnopolskim
trendem zmniejszania się aktywności wolontariackiej obywateli
– mówi
Karolina Zdrodowska.

Miejski Portal Wolontariatu

Najważniejszym elementem projektu „Ochotnicy warszawscy”, który
realizujemy w Warszawie od 2016 r., było rozwijanie miejskiego portalu
wolontariatu. Pod adresem www.ochotnicy.waw.pl zainteresowani mieszkańcy mogą
znaleźć aktualne oferty wolontariatu, które mogą umieszczać organizacje lub
instytucje.  Od 2016 r. ponad 640 podmiotów zamieściło pod tym adresem
łącznie blisko 1300 ofert wolontariatu. W ciągu ostatnich pięciu lat
zrealizowaliśmy również  cztery kampanie społeczne, aby promować
wolontariat wśród mieszkańców Warszawy jako sposób na aktywne spędzanie wolnego
czasu, osobisty rozwój czy nowe znajomości. Dzięki temu portal „Ochotników
warszawskich” odwiedza średnio 160 tysięcy użytkowników rocznie.

Szkolenia dla wolontariuszy

Mówi Karolina Zdrodowska: – W ramach projektu „Ochotnicy
warszawscy” zależało nam również na podnoszeniu jakości wolontariatu. Dlatego
organizowaliśmy szkolenia dla osób koordynujących wolontariat, w tym w
warszawskich organizacjach pozarządowych. Przez 5 lat odbyło się łącznie blisko
500 warsztatów, spotkań, wizyt studyjnych, świadczone było także poradnictwo.
Dzięki temu wolontariat w Warszawie jest organizowany coraz bardziej
profesjonalnie i działa efektywniej.

W ramach projektu „Ochotnicy
warszawscy” stołeczni  wolontariusze mogą brać udział w bezpłatnych
szkoleniach, które podnoszą ich kwalifikacje, poszerzają wiedzę i umiejętności
m.in. w zakresie opieki nad dziećmi, pierwszej pomocy czy skutecznej
komunikacji. Specjalne szkolenia i wsparcie psychologiczne zostały przygotowane
dla wolontariuszy pracujących w wymagającym obszarze opiekuńczo-leczniczym.

Nowe oferty wolontariackie

Od 2016 r., czyli od czasu uruchomienia projektu „Ochotnicy
warszawscy”, wolontariuszy w swoje progi zaprosiło wiele nowych instytucji:
blisko 60 dzielnicowych bibliotek publicznych oraz ich filii, ponad 30 domów
kultury oraz warszawski ogród zoologiczny. Wolontariusze byli również obecni
przy wszystkich odbywających się w Warszawie miejskich wydarzeniach, obchodach
rocznicowych czy imprezach sportowych.

Szczegóły dotyczące wspierania rozwoju wolontariatu w Warszawie są
dostępne w miejskim portalu wolontariatu: www.ochotnicy.waw.pl.