Pomimo
ograniczeń związanych z epidemią, mieszkańcy stolicy w stopniu niewiele
mniejszym niż w 2019 r. rejestrowali pojazdy i załatwiali swoje sprawy na
bieżąco.

Mniej
samochodów niż w 2019 roku

W 2020
r. w Warszawie zarejestrowano 281 522 samochody. Dla porównania w 2019 r.
zarejestrowano 342 913 samochodów. Najwięcej pojazdów w ubiegłym roku przybyło na Mokotowie – 57 814, w Śródmieściu – 21 466, na
Ochocie – 20 753, na Pradze-Południe – 18 892 i na Bemowie – 17 955.

Na
koniec 2020 r. zarejestrowanych w Warszawie było 1 935 059 pojazdów, w tym
samochodów osobowych – 1 499 899; a elektrycznych – 4 269. Na taką
liczbę składają się nie tylko samochody mieszkańców Warszawy, ale także
samochody leasingowe lub pojazdy zakupione przez firmy, które swoje siedziby
mają w Warszawie. Najczęściej rejestrowanymi markami samochodów w ubiegłym roku
w Warszawie były – podobnie jak w całej Polsce – Toyota, Škoda i Volkswagen.

Coraz
popularniejsze napędy proekologiczne

W 2020 r. w stolicy
zarejestrowano 47 860 pojazdów z napędem ekologicznym, w tym elektrycznym
(4 061), hybrydowym (43 396), zasilanym wodorem (7) lub gazem ziemnym
CNG/LNG (396). To o 35 proc. więcej niż w 2019 r. Wśród nich były samochody
osobowe (45 482), ciężarowe (578), autobusy (305), motorowery (1435) i
motocykle (60).

Zbycia i nabycia pojazdów

Od 1 stycznia 2021 r.
ponownie właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce ma 30 dni na
zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Ze względu na stan
epidemii okresowo termin ustawowy został wydłużony do 180 dni na dokonanie
takie zgłoszenia, ale dotyczy to zbycia i nabycia pojazdów między 1 marca a 31
grudnia 2020 ubiegłego roku. Jeśli pojazd sprowadzony z kraju UE został nabyty
lub zbyty nawet 31 grudnia 2020 r., to jest jeszcze objęty wydłużonym 180-dniowym
terminem na dokonanie zgłoszenia.

Od 1 stycznia 2021 r.
właściciel pojazdu sprowadzonego z kraju UE, nabytego lub zbytego na terytorium
RP, ma obowiązek w terminie 30 dni zarejestrować pojazd sprowadzony z kraju UE,
zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.

Od 1 stycznia 2020 r. na
podstawie przepisów art. 78 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.110) obowiązuje
kara administracyjna za naruszenie terminu tego obowiązku. Spowodowało to drastyczny
wzrost liczby spraw, które wpłynęły do Urzędu m.st. Warszawy. Tylko w 2020 r. wpłynęło
351 111 zawiadomień o zbyciu i 93 161 o nabyciu pojazdów.

Zgłoszenie o zbyciu lub
nabyciu pojazdu można też zrobić bez wychodzenia z domu, poprzez platformę
ePUAP. Warunkiem skorzystania z takiej usługi jest konieczność posiadania
profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Prawa jazdy

W minionym roku w Warszawie
wydaliśmy łącznie 31 655 uprawnień do kierowania pojazdami. Najwięcej praw
jazdy otrzymali mieszkańcy Mokotowa (3 375), Pragi-Południe (3 003),
Białołęki (2 654), Woli (2 542) i Ursynowa (2 453).

Nadzór i
kontrola

Na koniec 2020 r. w stolicy funkcjonowało
114 ośrodków szkolenia kierowców i 117 stacji kontroli pojazdów. Wpisanych do
ewidencji było 729 instruktorów oraz 6 wykładowców. W ubiegłym roku stołeczni
urzędnicy skontrolowali 94 ośrodki i 103 stacje.

Postępowanie administracyjne
zostało wszczęte w przypadku dwóch ośrodków szkolenia kierowców. Wykryte uchybienia
to nieprawidłowo pobierany profil kierowców czy niezgodnie z przepisami zgłoszenie
o rozpoczęciu kursu.