Do końca stycznia wydawcy, księgarze, bibliotekarze i przede wszystkim czytelnicy zgłaszali swoje ulubione tytuły z 2020 r. Internetowy formularz został wypełniony ponad 1200 razy! Spośród zgłoszonych tytułów jury wybierze 12 tytułów, które otrzymają nominacje – po trzy w każdej z czterech kategorii: proza, poezja, literatura dziecięca (tekst i ilustracje) oraz książki o tematyce warszawskiej (do tej pory “edycja warszawska”), a w kolejnym etapie wyłonią laureatów. Jury wyróżni też, jak co roku, warszawskiego twórcę.

Nowe jury Nagrody Literackiej  

W związku z upływem kadencji, od tego roku jury Nagrody będzie pracować w nowym składzie. Na jego czele jest Justyna Sobolewska, krytyczka literacka i dziennikarka “Polityki”. Razem z nią na trzyletnią kadencję Prezydent m.st. Warszawy powołał również: Macieja Jakubowiaka – redaktora “Dwutygodnika” (jako sekretarz jury), Elizę Kącką – znawczynię poezji, adiunktkę na Wydziale Polonistyki UW, Jarosława Klejnockiego – poetę, pisarza i dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, Annę Kramek-Klicką – polonistkę, Agnieszkę Sowińską – tłumaczkę z języka rosyjskiego  oraz  Karolinę Szymaniak – literaturoznawczynię.  

Zgodnie z regulaminem Nagrody czterech członków jury z własnej inicjatywy powołuje Prezydent, trzy osoby wskazuje w uchwale Rada m.st. Warszawy. Skład jury dobrano tak, aby znaleźli się w nim specjaliści każdej kategorii, w której przyznawana jest Nagroda. 

O Nagrodzie 

Nagroda literacka m.st. Warszawy docenia współczesnych ludzi pióra – w prozie, w poezji, za literaturę dziecięcą i książki o Warszawie. Łączy wieloletnią tradycję z promocją czytelnictwa i otwartością na zmieniające się potrzeby czytelników. Tytuły wyróżnione Nagrodą to najlepsza polska literatura, gotowa lista lektur z nazwiskami wspaniałych autorów.

Szczegóły na stronie Nagrody Literackiej i na profilu FB Nagrody.