Najłatwiej
można zagłosować przez Internet – na stronie bo.um.warszawa.pl. Można
również oddać głos w sposób tradycyjny – wypełniając papierową kartę do
głosowania w urzędzie dzielnicy.

Każdy
mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie 15 projektów dzielnicowych w jednej,
wybranej dzielnicy oraz 10 projektów ogólnomiejskich. Głosować mogą wszyscy
mieszkańcy Warszawy – nie trzeba być zameldowanym w stolicy, ani też
pełnoletnim.

Budżet
obywatelski naprawdę zmienia Warszawę. Od 2015 r. zrealizowaliśmy ponad 3,5
tys. pomysłów zgłoszonych i wybranych warszawiaków. Angażujmy się, głosujmy i
decydujmy, co powstanie w naszym mieście, na sąsiedniej ulicy lub w części
dzielnicy, która jest nam szczególnie bliska
– mówi Aldona Machnowska-Góra,
zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Wyniki głosowania i lista zwycięskich
pomysłów zostaną ogłoszone 15 lipca. Warszawa zrealizuje je w 2022 r.