Chcemy, aby Warszawa była zielona, czysta i pełna przyjaznych przestrzeni dla
każdego mieszkańca. I to nie tylko na obrzeżach, ale również w samym jej sercu.
Dlatego konsekwentnie realizujemy program Nowego Centrum Warszawy, w którym
będzie można oddychać czystym powietrzem, schronić się przed słońcem w cieniu
drzew, wygodnie poruszać pieszo, na rowerze czy transportem publicznym
 –
mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Zwycięska praca w konkursie na
koncepcję przebudowy Chmielnej pokazuje, jak możemy ten cel osiągnąć. Po
realizacji tego projektu tak lubiana przez warszawiaków i turystów ulica stanie
się dużo ładniejsza, wygodniejsza  i bardziej przyjazna. Gratuluję
zwycięzcom
– dodaje.

Po
obu stronach ulicy Chmielnej, na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława
Wiecheckiego „Wiecha”, pojawią się rzędy drzew. Zmienią się też skwery przy
kinie Atlantic oraz przy centrum medycznym, gdzie teraz odbywa się sprzedaż
książek pod chmurką. Powstanie tam skwer bukinistów z wygodnymi tarasami,
siedziskami i efektownym oświetleniem. Co ważne – zmieni się również Bracka na
odcinku od Alej Jerozolimskich do tzw. Placu Pięciu Rogów.  Bardzo ważny
dla miasta jest również studialny (nie realizacyjny na tym etapie) pomysł dla
ulicy Widok.

W
konkursie szukaliśmy najlepszych rozwiązań dla Chmielnej a autorzy nagrodzonych
prac potrafili spojrzeć kompleksowo na problemy, które trzeba rozwiązać w tej
przestrzeni. Zarówno z perspektywy pieszego, jak i z lotu ptaka. Na ulicy
przybędzie więc dużo drzew i zieleni. Pojawią się ogrody deszczowe. Musimy
wzmacniać odporność naszego miasta na zmiany klimatu
– przekonuje
Marlena Happach, architekt miasta.

W
ramach remontu z Chmielnej zniknie nawierzchnia z kostki betonowej z lat 90. XX
wieku. Wyszczerbiony materiał zastąpią płyty granitowe o wymiarach 100 na 50
centymetrów. Na skwerze, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek na
straganie (blisko Nowego Światu), ma się pojawić granit w jasnoszarym kolorze.
Obramienia płyt o wielkości 50 na 50 centymetrów zostałyby wykonane z kamiennej
kostki w kolorze grafitowym.

Co
brano pod uwagę przy ocenie prac konkursowych?

Przy
ocenie prac zwracano uwagę m.in. na wielofunkcyjność i rozwiązania
przestrzenne, które wspierają rozwój handlu, gastronomii i innych usług w
harmonii z potrzebami mieszkańców z najbliższego otoczenia. Ważne było też
zachowanie tożsamości miejsca oraz forma zaproponowanych środków wyrazu. – Kładliśmy
nacisk na zielone rozwiązania. Chcemy bowiem tworzyć zdrowe miasto i adaptować
je do zmian klimatycznych. Zwiększamy ilość zieleni i pamiętamy o retencji wody

– dodaje Marlena Happach.

Niezwykle
istotna była też wygoda pieszych i rowerzystów. Ulica Chmielna to ważny deptak,
a miastu zależy by był przyjazny i bezpieczny, dobrze powiązany z sąsiednimi
placami i ulicami. Pandemia pokazała, że przed stolicą stają nowe wyzwania a
przestrzeń publiczna musi być elastyczna. Po zmianach Chmielna będzie mogła
pełnić i pogodzić zmieniające się funkcje, a przestrzeń ulicy będzie żyła na
różne sposoby.

Przy
ocenie prac brano też pod uwagę optymalizację rozwiązań. Projekty musiały
uwzględniać koszty realizacji i zrównoważonego rozwoju (m.in. wykorzystanie
istniejącej infrastruktury), a proponowane zmiany musiały być realne i
ekonomiczne – uwzględnia oszczędzanie zasobów, ponowne wykorzystanie materiałów
oraz ograniczać ingerencje w infrastrukturę podziemną do niezbędnego
minimum.

Która
praca wygrała w konkursie?

Jury
konkursowe na czele z Wojciechem Wagnerem z Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego za najlepszą uznało pracę autorstwa RS Architektura Krajobrazu,
uznając ją za najbardziej kompletną, dojrzałą i wielowątkową. Wrażenie zrobiła
zwłaszcza koncepcja przekształcenia istniejącego zieleńca blisko Nowego Światu,
tzw. skweru bukinistów, w przestrzeń bardziej oryginalną w wyrazie, z miejscami
do wypoczynku.

Autorzy
zwycięskiej pracy wskazali miejsca, w których mogą się pojawić kolizje
sadzonych drzew z podziemną infrastrukturą miejską. Zaproponowali też wykorzystanie
częściowo podziemnych donic. Gdyby w takich miejscach doszło do awarii rur czy
instalacji, drzewa można by podnieść i usunąć na czas koniecznej naprawy. A
potem wstawić je ponownie w to samo miejsce.

Koncepcja
odcinka ulicy Brackiej przy Cedecie (dawnym Smyku) jako ulicy miejskiej
o historycznie ważnym znaczeniu wymaga jeszcze uczytelnienia. Zdaniem jury
może on nabrać charakteru szlaku spacerowego w ramach tak zwanego Uśmiechu
Warszawy (ciągu ulic łączących Mokotów, Ujazdów z Grzybowem). RS Architektura
Krajobrazu to autorzy m.in. projektów zrealizowanych z sukcesem takich jak
Bulwary nad Wisłą i Zielona Świętokrzyska, Plac Powstańców Warszawy.

Wyniki

Konkurs
architektoniczny na ulicę Chmielną ogłoszono 1 marca w ramach programu Nowe
Centrum Warszawy. Projekty konkursowe można było przesyłać do 25 maja do godz.
16. Wpłynęło 8 prac. Architekci składali je poprzez platformę cyfrową. Sąd
konkursowy obradował na spotkaniach online.

Przyznano 3 nagrody i jedno
wyróżnienie:

  • I nagroda – 45 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

RS Architektura Krajobrazu Dorota
Rudawa – Konstancin-Jeziorna

  • II nagroda – 20 tys. zł

ARE STIASNY/WACŁAWEK sp. z o.o. –
Warszawa

  • III nagroda – 10 tys. zł

Diana Polkowska Pracownia
Projektowa dpp Design – Przemyśl

  • Wyróżnienie – 5 tys. zł

Anna Sokołowska, Małgorzata
Marczewska, Elżbieta Janiszewska, Bartłomiej Idzikowski

Galeria
prac konkursowych dostępna jest tutaj.
Nagrodzone prace eksponujemy w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury
codziennie do 27 czerwca w godzinach 12.00 -19.00.

Prace
ocenił sąd konkursowy w składzie: Wojciech Wagner (przewodniczący, Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego), Jolanta Zdziech-Naperty (Urząd
Dzielnicy Śródmieście), Anna Paź (BAiPP), Stanisław Groszkowski (Zarząd Terenów
Publicznych), Michał Krasucki (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), Michał
Tatjewski (sędzia referent, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów
Polskich), Marcin Goncikowski (OW SAP), Monika Wróbel (architekt), Marcin
Świetlik (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Stanisław Kosewski (Rada Osiedla
Centrum). W sprawach zieleni sądowi konkursowemu doradzała Marta Grudzień
(ekspertka, Zarząd Dróg Miejskich).

Dyskusja
pokonkursowa online odbędzie się 24 czerwca o godzinie 18.00.

Nowe
Centrum Warszawy

Zmiany
na ul. Chmielnej, które zostaną przeprowadzone według koncepcji wybranej
w konkursie to element Nowego Centrum Warszawy – programu konsekwentnie
realizowanego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Trwa
już przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów i zachodniej strony ul. Marszałkowskiej
w rejonie pl. Defilad, gdzie powstaje droga dla rowerów, a po zakończeniu
zostanie nasadzona nowa zieleń. Wybrano firmy, które sporządzą projekt
wykonawczy dotyczący przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinkach na południe
(do pl. Konstytucji) i na północ (Królewska – pl. Bankowy) od ronda Dmowskiego.
Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie nowego wyglądu Al. Jerozolimskich na
fragmencie od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na
wiadukt mostu Poniatowskiego. Wybrano też wykonawcę, który jeszcze w tym roku
przebuduje rondo R. Dmowskiego.

W
ubiegłym roku kompleksową zmianę przeszedł centralny odcinek al. Jana Pawła II
wraz z rondem Czterdziestolatka.