Radni głosowali dziś jednomyślnie. A wspólny
wniosek uzasadniała przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska. Za czasów prezesury
prof. Rzeplińskiego, Trybunał stwierdził zgodność z konstytucją bardzo ważnej
dla Warszawy „małej ustawy reprywatyzacyjnej”, przygotowanej przez ówczesną Prezydent
Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ustawa pozwoliła ukrócić handel roszczeniami i ocalić
kolejne nieruchomości w Stolicy. Nieruchomości – a przede wszystkim lokatorów –
o które walczyła Jolanta Brzeska. W tym roku obchodzimy 10. rocznicę jej tragicznej śmierci. Swój wielki heroizm i altruizm przepłaciła życiem. Wieloletnią walkę z nieuczciwością rozpoczęła w
2006 roku, kiedy oparła się próbom pozbawienia dachu nad głową mieszkańców
kamienicy przy ulicy Nabielaka. Pozbawiano ją prądu i wody, grożono eksmisjami,
nachodzono i straszono – ona jednak uparcie stała na straży sprawiedliwości,
broniąc bezbronnych, stawiając czoła przestępcom. Jej oddolna walka, tak jak działania prof.
Rzeplińskiego, są świadectwem niezwykłego zaangażowania, wiary w rządy
sprawiedliwego prawa i najlepszych intencji.
– podkreśliła przewodnicząca Malinowska-Grupińska. 

Jolanta Brzeska w 2007 założyła Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
walczące ze skutkami decyzji reprywatyzacyjnych, m.in. eksmisją dotychczasowych
mieszkańców przejmowanych domów. Wspierała i pomagała poszkodowanym, prowadziła
rejestr spraw eksmisyjnych. Często uczestniczyła w obradach warszawskiej Rady
Miasta, domagając się realizacji postulatów związanych z obroną lokatorów. 1
marca 2011 roku Jolanta Brzeska zaginęła w nieznanych okolicznościach, kilka
dni później znaleziono jej spalone ciało. Miała 64 lata. Przed śmiercią złożyła
zawiadomienie do prokuratury o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej
w związku z reprywatyzacją kamienic. Jolanta Brzeska rozpoczęła sprzeciw
wobec „dzikiej reprywatyzacji”. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta
Stołecznego Warszawy ma upamiętnić osobę, która pokazała, że wielkiej niesprawiedliwości
należy się sprzeciwić – zarówno dla siebie, jak i dla innych – nawet jeżeli
przyjdzie za to zapłacić najwyższą cenę.

Prof. Andrzej Rzepliński to wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 80. był uczestnikiem prac Centrum Obywatelskich
Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność”, w ramach którego przygotował
projekt Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz projekt ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa. Jest również autorem raportu 
dotyczącego łamania praw człowieka w PRL.  Był członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce
sekretarzem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2007 roku był
sędzią i później prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Funkcję tę pełnił do 19
grudnia 2016 roku. Jest autorem licznych publikacji z zakresu konstytucyjnych
praw człowieka, sądownictwa, kryminologii, więziennictwa, zbrodni państwa, kary
śmierci, prawa policyjnego czy korupcji. Prof. Andrzej Rzepliński od samego początku
swojej kariery, jako prawnik i sędzia stoi po stronie prawa i obywateli.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego
Warszawy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub
wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Przyznaje je Rada
Miasta  w odrębnej uchwale.  

pozycjonowanie stron warszawa