Warszawskie tango i warszawskie kapele, bazary, podwórka, bary kawowe i restauracje – to przykłady niematerialnego dziedzictwa Warszawy. Przyjrzymy się im podczas spotkań online pod hasłem „Niematerialna Warszawa” – w cyklu realizowanym przez m.st. Warszawa we współpracy z Domem Spotkań z Historią.

Pierwsze
spotkanie z cyklu „Niematerialna Warszawa”, poświęcone warszawskim tradycjom i
zwyczajom przekazywanym z pokolenia na pokolenie oraz ich roli w kształtowaniu
społeczności miasta, odbędzie się 27
czerwca i będzie transmitowany na Facebooku DSH i Kulturalnej Warszawy. Hanna
Schreiber i Ewa Klekot, autorki raportu „Niematerialna Warszawa: Tradycje,
zwyczaje, praktyki we współmieście”, przedstawią wyniki swoich badań, opowiedzą
też o planowanych dalszych działaniach (tu pełny tekst ich raportu).

Kolejne
odcinki cyklu będą miały formę filmów – w sierpniu Jan Młynarski ze swoim
zespołem opowie i wyśpiewa historie warszawskiego tanga, a w październiku Jerzy
Stanisław Majewski oprowadzać będzie po warszawskich knajpach, kawiarniach i
barach kawowych, odsłoni ich historię – dawną i współczesną.

Link do wydarzenia
na FB