Stypendia
SAPERE AUSO są przyznawane od 2008 r. Otrzymują je uczniowie publicznych i
niepublicznych szkół ponadpodstawowych z wybitnymi osiągnięciami w wybranej
dziedzinie, także twórczymi i społecznymi, a nie tylko za uzyskanie wysokiej
średniej ocen przedmiotowych.

W tegorocznej, już trzynastej edycji – za osiągnięcia w roku szkolnym
2019/2020 – przyznano je 115 uczennicom i uczniom z 27 stołecznych liceów oraz
4 techników. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3
800 zł. W 2020 r. Warszawa przeznaczyła na ten cel 437 000 zł. Łącznie od 2008
r. stypendium otrzymało ponad 2,5 tys. osób na łączną kwotę blisko 4,5 mln zł.

Trwająca pandemia utrudnia realizację wielu zamierzonych celów,
weryfikuje nasze możliwości, plany i marzenia.
 Tym bardziej jestem bardzo z was wszystkich
dumna!


Dziękuję, że nie poddajecie się, a wręcz przeciwnie –
dowodzicie, że twórczość nie zna granic. Raz jeszcze serdecznie wam gratuluję. Życzę nieustającej
wiary we własne możliwości, niezależnie od wszelkich gratyfikacji zewnętrznych.
Jestem przekonana, że wysiłek jaki wkładacie w rozwój swojego talentu przyczyni
się do spełniania waszych marzeń –
mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy.

Wśród tegorocznych stypendystów są m.in. młodzi pasjonaci nauki, autorzy
projektów badawczych (np. o wpływie fisetyny na proces starzenia komórkowego,
zastosowaniu cieczy ferromagnetycznych w życiu codziennym, lekach o
przedłużonym działaniu), twórcy rozwiązań technicznych (m.in. nawilżacza z ultradźwiękowego
rozbijacza cząsteczek wody, protezy bionicznej dłoni i przedramienia).

Uczniowie wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem społecznym oraz
uczniowie-wolontariusze, pomagający w trudnych czasach pandemii (członek
społecznej inicjatywy Widzialna Ręka, asystent medyka biorący udział w akcji
„Medycy na ulicy” pracujący na rzecz osób wykluczonych, autorka bajek dla dzieci „Koronabajki” czy współtwórca projektu „naUmyśle”, sprzeciwiającemu się
stygmatyzacji osób chorych psychicznie).

I tradycyjnie – laureaci licznych międzynarodowych zawodów, m.in.: 26
Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej
na Węgrzech,  Brytyjskiej Olimpiady
Biologicznej, Romanian
Master of Informatics, Beamline for
Schools, BL4S w Niemczech i International Mathematical Modelling Competition w Stanach Zjednoczonych.