W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy stolica wystąpiła do wojewody mazowieckiego o zaopatrzenie miejskich szpitali w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

– Miejskie podmioty lecznicze z ogromnym poświęceniem zaangażowały się w walkę z pandemią COVID-19. Aktualnie w miejskich szpitalach przygotowaliśmy już ponad 300 łóżek do leczenia pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zakażonych SARS-CoV-2. Łącznie będzie ich 550. W 16 zakładach lecznictwa otwartego uruchomiliśmy punkty wymazowe, z których skorzystało blisko 8 tys. mieszkańców – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia.

Czego potrzebują miejskie szpitale do walki z COVID-19

Obecnie cztery z dziesięciu szpitali nadzorowanych przez Warszawę, tj. Wolski, Czerniakowski, Grochowski i Bielański, zostały zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego włączone do II poziomu zabezpieczenia i leczeni są tam pacjenci z dodatnim wynikiem testu pod kątem zakażenia COVID-19. Niebawem dołączą do nich szpitale Praski i Inflancka.

Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację epidemiczną i coraz większą liczbę pacjentów wymagających hospitalizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, władze Warszawy zwróciły się do Ministra Zdrowia oraz wojewody mazowieckiego o wyposażenie miejskich szpitali w sprzęt i środki niezbędne do walki z COVID-19.

– Najpilniejsze potrzeby sprzętowe, które wymagają natychmiastowego zakupu, szacowane są na co najmniej kilkanaście milionów złotych. W ten sposób chcemy zabezpieczyć zdrowie i życie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, ale również wymagających pobytu w szpitalach z powodu innych schorzeń – informuje wiceprezydent Kaznowska. – Szpitale nadzorowane przez miasto potrzebują m.in. 53 respiratorów, 67 urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii, 180 kardiomonitorów z 11 centralami monitorującymi, 141 pomp infuzyjnych, 277 pulsoksymetrów, 233 dozowników tlenu z nawilżaczami, 54 butle z tlenem, 50 łóżek szpitalnych z materacami przeciwodleżynowymi, 63 koncentratorów tlenu czy 200 namiotów tlenowych do transportu chorych – wylicza.

Wiceprezydent Kaznowska dodaje również: – Ze względu na coraz większą liczbę pacjentów zakażonych COVID-19, którzy wymagają podłączenia do respiratorów lub urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii, w szpitalach dramatycznie rośnie zapotrzebowanie na tlen medyczny. W związku z tym prosimy o podjęcie działań gwarantujących zabezpieczenie ciągłości dostaw tlenu medycznego dla szpitali.

Warszawa sama kupiła niezbędny sprzęt i środki

Aby wspierać miejskie podmioty lecznicze w dobie epidemii, miasto przeznaczy do końca roku blisko 31 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony osobistej: – Wydając tak ogromne pieniądze na przygotowanie służby zdrowia do walki z pandemią koronawirusa, w znacznej mierze wyręczyliśmy w tym administrację rządową – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy. – Za 7,7 mln zł z rezerwy kryzysowej miasta kupiliśmy 30 stanowisk do intensywnej terapii wyposażonych w tak potrzebne teraz respiratory, kardiomonitory, stacje pomp infuzyjnych, łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, ssaki medyczne oraz sześć aparatów do terapii nerkozastępczej i 10 urządzeń do dezynfekcji (biodekontaminacji). Z kolei zakupy środków ochrony osobistej z budżetu Warszawy wyniosły łącznie 20 mln zł, dzięki czemu przekazaliśmy niezbędne środki ochrony osobistej do miejskich szpitali i przychodni – wylicza wiceprezydent Kaznowska. 

Miasto kupiło dotychczas m.in. blisko 900 tys. maseczek ochronnych, 180 tys. półmasek, ponad 260 tys. ochraniaczy na głowę i obuwie, blisko 65 tys. przyłbic oraz gogli ochronnych, blisko 600 tys. fartuchów i kombinezonów, ok. 1,6 mln szt. rękawic, 30 tys. szt. kompletów chirurgicznych, ok. 130 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zakupione środki ochrony indywidualnej zostały przekazane do miejskich szpitali i przychodni lecznictwa otwartego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego sp. z o.o., organizacji oraz jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, w tym dla: Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek NMP, Domowej Opieki Medycznej „Do-Med”, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dla Hospicjum Domowego, Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, Fundacji Warszawskie Hospicjum dla dzieci, Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta dla Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści i Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Część przekazanych środków ochrony indywidualnej stanowi rezerwę kryzysową miejskich podmiotów leczniczych do użycia np. w sytuacji niespodziewanych problemów z zaopatrzeniem lub nagłego wzrostu zapotrzebowania w związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej. Niezależnie od otrzymanych środków ochrony podmioty lecznicze zostały zobowiązane do realizacji zakupów środków ochronnych na bieżąco.

Kontenery medyczne do szpitali

We wrześniu przeznaczyliśmy z rezerwy kryzysowej łącznie 1,6 mln zł na kontenery medyczne dla Szpitala Wolskiego i Szpitala Bielańskiego. Kontenery pomogą uporządkować ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawią warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów do SOR. Kontenery  są wyposażone m.in. w łazienki, wózki leżące do transportu chorych – dzięki temu rozwiązaniu przy Szpitalu Bielańskim powstanie 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR.

Z kolei przy Szpitalu Wolskim staną kontenery z jednoosobowymi salami obserwacyjnymi (5 sztuk) oraz kontener pielęgniarski. Będą w pełni wyposażone w odpowiednie urządzenia medyczne. Znajdzie się w nich miejsce także na łazienki. Dodatkowo Szpital Wolski planuje zakup aparatu USG, videolaryngoskopu, defibrylatora transportowego oraz systemu kardiomonitorującego wraz z centralą – jako wyposażenie kontenerów.