Dlaczego
osocze ozdrowieńców jest tak potrzebne?

Osocze krwi ozdrowieńców zawiera
przeciwciała, które – zdaniem naukowców – są skutecznym klinicznie oraz
bezpiecznym sposobem leczenia chorych na COVID-19 z objawami zarażenia
zagrażającymi życiu. Zawarte w osoczu ozdrowieńca przeciwciała specyficzne dla
wirusa SARS-CoV-2, które reagują na koronawirusa, neutralizują go w organizmie
osoby z aktywnym zakażeniem.

Jak
pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w
czasie której z pobranej krwi żylnej oddzielane jest osocze, a pozostałe
elementy krwi (płytki krwi, czerwone i białe krwinki) są zwrotnie przetaczane
do tej samej żyły w tzw. cyklach. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza.
Zabieg może być powtarzany nawet trzy razy w tygodniowych odstępach – decydują
o tym lekarz oraz dawca. Procedura trwa zazwyczaj ok. 30-40 min.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze
redukcji patogenów i dzielone na dawki. Jedna porcja, czyli ok. 200 ml –
stanowi jedną jednostkę osocza, co daje jedną dawkę leku dla chorych na
COVID-19. To oznacza, że jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze
(3×600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na
COVID-19 (9×200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200 do 400
ml osocza ozdrowieńca.

Procedura pobrania osocza jest bezpieczna

Procedura pobrania osocza jest w pełni
bezpieczna, ponieważ zabieg odbywa się w asyście fachowego personelu z
wykorzystaniem wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Dodatkowo, cała czynność
odbywa się zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego.

Osoby zakwalifikowane do oddania osocza
(metodą plazmaferezy) mogą również oddać krew – wówczas zostanie uzyskana:

– jedna jednostka osocza dla chorych na
COVID-19,

– oraz jedna jednostka koncentratu czerwonych
krwinek przeznaczona do leczenia innych chorych.

Gdzie powinni zgłaszać się ozdrowieńcy, aby
oddać osocze

Dawcami osocza mogą zostać wszystkie osoby,
które spełniają łącznie poniższe warunki:


upłynęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia
izolacji po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z COVID-19;


wiek 18-65 lat;


nie chorują przewlekle*;


osoby, które otrzymały transfuzję składników krwi oraz osoby po ciąży wymagają
dodatkowych czynności w ramach kwalifikacji do oddania osocza – informacji w
tym zakresie udziela wyznaczony lekarz w centrum krwiodawstwa.

Uwaga – dawcy nie mają obowiązku wykonywania
żadnych badań we własnym zakresie.

Ozdrowieńcy, którzy spełniają powyższe
kryteria i chcą oddać osocze, proszeni są o kontakt telefoniczny, co pozwoli
dokonać wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza oraz ustalić
termin i miejsce pobrania:

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75 w Warszawie, numer telefonu: 723 203 207
lub 691 060 504 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–17.00 oraz w soboty w
godz. 7.00–14.00)

lub:

– Terenowy Oddział w Płocku, numer telefonu
24 364 62 51 (w każdą środę i piątek w godz. 7.00–10.00)

– Terenowy Oddział w Nowym Dworze
Mazowieckim, numer telefonu tel. 22 785 05 73 (w każdą środę i piątek w godz.
7.00–10.00).

W celu usprawnienia kontaktu ze stacjami
krwiodawstwa został również uruchomiony adres mailowy: [email protected], gdzie należy wysłać
wiadomość z numerem telefonu, pod który zadzwoni lekarz ze stacji.

Więcej informacji: rckik-warszawa.com.pl

* kryteria
kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017
r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców
krwi (Dz. U, poz. 1741)