Miasto rozpoczęło prace ratunkowe, które uchronią przed dalszą degradacją najbardziej zniszczone fragmenty budynku, zwłaszcza ścian szczytowych. Robotnicy wymienią podwalinę i podbiją fundamenty w skrajnych częściach oficyny. Ponadto, planowane jest przemurowanie i zabezpieczenie kominów, które stanowią poważne zagrożenie dla praskiego drewniaka.

Oficyna Burkego w 2015 r. została objęta ochroną i wpisana do rejestru zabytków. Od dawna czeka na remont. Jednakże w obecnej sytuacji możliwe jest jedynie przeprowadzenie pilnych prac zabezpieczających, które w pełni pokryje miasto.

Dom jest jedynym zachowanym budynkiem drewnianym na Pradze-Północ. Przetrwał w niezmienionej formie przeszło 120 lat, zachowując w znacznym stopniu zabytkowe elementy.

Jednopiętrowa czynszówka została wybudowana około 1890 r. przez Edmunda Burkego. Po II wojnie światowej stała się domem komunalnym. Ostatni lokator wyprowadził się w 2016 r.

Oficyna przy ul. Kawęczyńskiej 26 jest unikatem we współczesnym krajobrazie kulturowym Pragi, gdyż stanowi relikt drewnianej zabudowy tej dzielnicy.

Nad remontem czuwa Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, które pełni nadzór konserwatorski nad inwestycją, prowadzoną przez ZGN Praga-Północ.