Nadal wiele osób nie spisało się w Powszechnym Spisie Rolnym, choć
czasu zostało bardzo mało – do 30 listopada br. Wielu mieszkańców Warszawy mimo
że są rolnikami, nie mają tej świadomości. Nie trzeba mieszkać na wsi, by być
rolnikiem. Podobnie z własnością ziemi rolnej. Wystarczy hodowla królików,
uprawa kwiatów czy posiadanie 20 uli, by podlegać obowiązkowi spisowemu. Jednak
by mieć pewność czy nie podlega się obowiązkowi udziału w Powszechnym Spisie
Rolnym 2020, najlepiej to sprawdzić za pomocą poniższego testu.

 

Test „Czy jestem rolnikiem”

Zaznacz prawidłową odpowiedź zgodną ze stanem
faktycznym na 1 czerwca 2020 roku

□    Prowadzę
działalność rolniczą.

□   
Nie prowadzę działalności rolniczej, ale mam
pracownika, który robi to za mnie.

Użytkuję co
najmniej:

□   
1 ha użytków rolnych

□   
0,5 ha
sadu (drzewa lub krzewy owocowe)

□   
0,5 ha
upraw warzyw gruntowych, truskawek gruntowych lub chmielu

□   
0,3 ha szkółek
sadowniczych i szkółek ozdobnych

□   
0,1 ha
upraw tytoniu

□   
50 m2
upraw pod folią

□   
25 m2
upraw kwiatów lub warzyw pod szkłem

□   
25 m2
upraw grzybów jadalnych

□    Uprawiam zioła lub przyprawy (np.
zasiewy mięty, rumianku, lawendy)

□    Posiadam plantację choinek bożonarodzeniowych
prowadzoną na użytkach rolnych

Prowadzę chów lub hodowlę zwierząt w liczbie
równej lub większej:

□    krowy – 5 szt.

□   
cielęta
– 10 szt.

□   
bydło
rzeźne – 10 szt.

□   
tuczniki
– 50 szt.

□   
prosięta
i warchlaki – 50 szt.

□   
drób
mięsny – 100 szt.

□   
drób nieśny
– 80 szt.

□   
chów i
hodowla owiec – 10 szt.

□   
tucz
owiec – 15 szt.

□   
konie
hodowlane, konie rzeźne – 1 szt.

□   
króliki
(samice) – 50 szt.

□   
zwierzęta
dzikie utrzymywane w systemie fermowym – 10 szt. (np.: strusie, dziki, jelenie)

□   
pszczół
– 20 pni pszczelich (uli)

□   
lisy,
jenoty – 1 samica

□   
norki,
tchórze, szynszyle – 2 samice

□   
nutrie –
50 samic

□   
Prowadzę
stajnię lub hotel dla koni – nie ma znaczenia czy jesteś ich właścicielem.

Jeśli choć jedna
kratka
została przez ciebie zaznaczona, oznacza to, że podlegasz
obowiązkowemu spisowi rolnemu.

Jak się spisać

Aby dopełnić
ustawowego obowiązku, należy skontaktować się z infolinią spisową 22 279
99 99 lub spisać się samodzielnie przez Internet bądź w Gminnym Punkcie
Spisowym (logowanie na stronie: spisrolny.gov.pl przy wykorzystaniu numeru
gospodarstwa rolnego z listu, który został wysłany przez GUS).

Brak
dopełnienia obowiązku może wiązać się z konsekwencjami (kara grzywny) zgodnie z
artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej.