Cieszę się, że tak wiele placówek oświatowych – mimo niespotykanych trudności, jakich doświadczamy – podejmuje ponadstandardowe działania na rzecz rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Nagrodzone szkoły są innowacyjne, kreatywne, a realizowane projekty są inspiracją dla innych. Serdecznie dziękuję za podejmowane działania wszystkim aplikującym, a laureatom gratuluję dołączenia do tak zaszczytnego grona. Systemowe działania skierowane do uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli, z pewnością pozostaną jednym z kluczowych elementów naszej polityki edukacyjnej – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Certyfikaty „WARS i SAWA” są przyznawane warszawskim szkołom, które osiągnęły wymagany, wysoki standard pracy z uczniami uzdolnionymi. Pierwsze z nich wręczono w 2010 r. Placówki z certyfikatem tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych młodych ludzi. Obecnie należy do niej 190 szkół publicznych i niepublicznych. Projekt WARS i SAWA ma charakter procesualny – przyznanie certyfikatu to nie koniec, a dopiero początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument jest przyznawany na cztery lata, a po upływie tego terminu szkoły mogą się ubiegać o jego przedłużenie, przedstawiając wyniki ewaluacji z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” otrzymują natomiast placówki, które realizują ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich całe szkolne społeczności. Tytuły są przyznawane w pięciu kategoriach, raz w roku, za działania w roku szkolnym, w którym dana szkoła aplikuje o jej przyznanie. Dotychczas nagrodzono już 160 takich projektów. Obydwa projekty już od ponad dekady są obecne w warszawskiej oświacie i stanowią część lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”. Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w 2020 r. otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte z Rembertowa,
Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego z Targówka,
Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury z Woli,
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z Pragi-Południe,
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Woli,
Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 z Ochoty. Certyfikat na kolejne lata przedłużono następującym placówkom: Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk z Bielan,
Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej z Pragi-Południe,
Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego z Pragi-Południe,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego z Ursusa,
Szkoła Podstawowa nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 z Wawra,
Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja z Woli,
L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Zespole Szkół nr 73 z Pragi-Północ,
XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej z Żoliborza,
Technikum nr 26 w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego z Woli. Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy w 2020 r. otrzymały: w kategorii Szkoła z pomysłem na uczenie: Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza z Mokotowa oraz Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima z Woli,
w kategorii Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych: Szkoła Podstawowa nr 382 z Ursusa,
w kategorii Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną: Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 63 z Pragi-Południe,
w kategorii otwartej Szkoła z pomysłem na …: – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej z Bemowa (za pomysł na Pamięć, Działanie, Przyszłość),
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z Bemowa (za pomysł na kuźnię talentów),
– Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków z Białołęki (za pomysł na edukację proekologiczną i prozdrowotną),
– Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida z Pragi-Południe (za pomysł na TIK),
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Kazimierza Kirejczyka ze Śródmieścia (za pomysł na aktywność fizyczną),
– Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika ze Śródmieścia (za pomysł na czytanie),
– Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego z Targówka (za pomysł na promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy matematycznej – Kampania na rzecz matematyki),
– Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego z Ursynowa (za pomysł na rodzinny wolontariat).

pozycjonowanie stron warszawa