To przełomowy etap tworzenia infrastruktury, która finalnie uniezależni dostawy wody dla mieszkańców warszawskich dzielnic – Włoch i Ursusa, a także miast Pruszków, Piastów oraz gminy Michałowice, od magistrali wybudowanej jeszcze w latach 70. XX wieku.

Wybudowanie dodatkowej, alternatywnej drogi zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego zapewni ciągłość dostaw w przypadku ewentualnych awarii istniejącej magistrali, a tym samym zwiększy komfort życia mieszkańców w tym rejonie.

Nowa sieć wodociągowa będzie miała w sumie prawie 6,5 km. Główny zakres prac obejmuje budowę magistrali wodociągowej o długości około 4,7 km wykonanej z żeliwa o średnicy 800 mm. W ramach kontraktu powstanie także drugi przewód, o średnicy 400 mm i długości około 1,6 km. Prace będą prowadzone na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch. Trasa magistrali będzie przebiegała ulicami: Lazurową od skrzyżowania z Człuchowską, al. 4 Czerwca 1989 r., Chrościckiego, Polami Karolińskimi, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawską.

Zaprojektowanie magistrali nie było zadaniem łatwym, gdyż uzgodnienia wymagały uwzględnienia nowo planowanych inwestycji kolejowych. Wartość kontraktu wynosi 48,6 mln zł, a zakończenie inwestycji jest planowane na IV kwartał 2023 r.

Warto przypomnieć, że w połowie 2018 roku została podpisana umowa na budowę prawie 11-kilometrowego odcinka nowej magistrali wodociągowej na terenie samych miast Piastów i Pruszków, a jej wartość wynosi blisko 28 mln zł netto.

Obecnie wykonawca realizuje roboty budowlane w ul. Długosza, Żbikowskiej i Przejazdowej, na które uzyskał odpowiednie pozwolenie. Prace te rozpoczęły się na początku II kwartału br. i do tej pory wybudowana została ponad połowa tej magistrali.

Połączenie z warszawskim odcinkiem da w przyszłości możliwość dostarczania wody mieszkańcom Włoch, Ursusa, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic dwiema niezależnymi drogami.

Umowy na budowę alternatywnej magistrali Pasma Pruszkowskiego są realizowane w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.