Jeszcze długo będziemy musieli
stosować się do zaleceń zachowania dystansu społecznego. W tym czasie osoby
doświadczające przemocy, zmuszone do pozostawania w miejscu zamieszkania ze
swoim oprawcą, są w bardzo trudnej sytuacji.
Niezależnie od koronawirusa, miasto
nieprzerwanie świadczy pomoc w tym zakresie
– mówi Aldona Machnowska–Góra,
zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Po raz kolejny bierzemy udział w
kampanii 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet – to apel do naszej
ludzkiej wrażliwości i uważności na los drugiego człowieka – dodaje
wiceprezydent.

Aby podnosić poziom
świadomości społecznej na temat problemu przemocy domowej, w ostatnich latach
przygotowaliśmy szereg akcji, które zwracają uwagę na skalę tego zjawiska.
Kampania 16 dni również jest elementem programu prezydenta m.st. Warszawy
„Warszawa dla kobiet”. 

Przemoc w
dobie pandemii

Zdajemy sobie sprawę, że
epidemia nie zakończyła zjawiska przemocy domowej. Co więcej, konieczność
pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy
wobec członków rodziny.

Katarzyna
Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet:
Dane za pierwsze trzy kwartały tego roku, przekazane nam przez organizacje
pozarządowe, które na zlecenie miasta realizują zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazują, że nastąpił spory wzrost liczby
osób objętych pomocą. Z zebranych informacji wynika, że w porównaniu z I
kwartałem, kiedy dopiero wybuchła pandemia, w III kwartale nastąpił wzrost
liczby osób objętych pomocą o 15 proc.

Jak zauważa Katarzyna
Wilkołaska–Żuromska, jednocześnie w II i III kwartale tego roku nastąpił
znaczny wzrost liczby porad psychologicznych (o 13 proc.) i prawnych (o 35 proc) udzielonych
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Z powodu pandemii zmieniła
się również forma poszukiwania pomocy – W porównaniu z zeszłym rokiem, osoby
doznające przemocy częściej zwracały się po pomoc drogą mailową. Często
przebywały w zamknięciu ze swoimi oprawcami i nie mogły swobodnie rozmawiać
przez telefon –
podkreśla pełnomocniczka ds. kobiet. Natomiast, kiedy mieliśmy
do czynienia ze ścisłym lockdownem, zgłoszeń od osób, które po raz pierwszy
szukały pomocy, było ok 30 proc. mniej.

Gdzie szukać
pomocy

Dane, które otrzymaliśmy,
pokazują jak ważna w dalszym ciągu jest kampania, która ma na celu zapewnić
ofiary, że pomoc mimo pandemii cały czas jest dostępna. Między innymi pod
numerem bezpłatnego, całodobowego telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002. Co ważne,
wszystkie informacje o pomocy dostępnej w Warszawie w zakresie przeciwdziałania
i zwalczania przemocy domowej znajdują się na miejskiej stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa. W ramach kampanii zostanie również
uruchomiona ukraińska wersja portalu.

Elementami tegorocznej akcji „16
dni” są spoty w komunikacji miejskiej i Internecie „Przemoc karmi się
milczeniem”, pokazujące jak ważna jest interwencja świadków przemocy, która
może pomóc przerwać tragedię. W ramach kampanii przygotowaliśmy również ulotkę
dotyczącą praw osób po przemocy seksualnej,
która trafi do szpitali nadzorowanych przez miasto.

Kampania „16 dni” – początki

Warszawa po raz kolejny aktywnie
włącza się w kampanię „16 dni” przeciw przemocy wobec kobiet. Jest to akcja
zainicjowana w 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute przy
amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Od tamtego czasu kampania trwa od
25 listopada (Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) do 10
grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka). Wybór tych dat to podkreślenie
faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

„16 dni” to największa na świecie
kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.

Wyniki badań zjawiska przemocy w rodzinie oraz systemu jej
przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar na terenie Warszawy z 2019 r.