Priorytetem dla miasta, co podkreślaliśmy od samego początku, jest bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Ursynowa, których budowa POW bezpośrednio dotyczy. Dlatego z satysfakcją możemy przekazać, że GDDKiA zobowiązała się nie otwierać Węzła Ursynów Wschód, a ruch na POW będzie dochodził tylko do węzła Przyczółkowa – powiedział po spotkaniu Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Niestety GDDKiA nie zgodziła się na otwarcie POW w układzie lokalnym, tj. bez węzła Lubelska (połączenie z drogą ekspresową S17 i autostradą A2) – w naszej ocenie spowoduje to, że na POW zostanie wprowadzony istotny ruch, w tym także tranzytowy, co budzi od początku nasze istotne obawy.

Podtrzymujemy nasze stanowisko, że lepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie POW od węzła Patriotów do węzła Przyczółkowa w układzie lokalnym.

Od samego początku przekazywaliśmy, że POW od węzła Lubelska, bez funkcjonującego tunelu na Ursynowie, spowoduje wprowadzenie ruchu tranzytowego na sieć ulic niedostosowanych do takiego ruchu, co w rezultacie pogorszy warunki bezpieczeństwa i pogorszy stan jakości powietrza – dodał prezydent Trzaskowski.

Przy dzisiejszych możliwościach technologicznych wyboru trasy za pomocą urządzeń GPS, GDDKiA nie będzie w stanie zapanować nad kanalizacją tego ruchu.

Na szczęście GDDKiA zadeklarowała, że w węźle Lubelska, w tym na dojazdach ze strony z Lublina i Mińska Mazowieckiego, zostaną zamontowane bramy ograniczające wysokość dopuszczonych pojazdów do ruchu, które uniemożliwią wjazd pojazdów o masie pow. 3,5 tony. Ruch z tych kierunków będzie prowadzony tylko jednym pasem, co w naturalny sposób ograniczy liczbę wjeżdżających samochodów.

Powstaną także zatoki do kontroli pojazdów przed węzłem Patriotów. Oczekujemy, że GDDKiA ustali z Generalną Inspekcją Transportu Drogowego oraz policją zakres kontroli wjazdu pojazdów. Uważamy, że takie kontrole powinny być prowadzone przez cały okres funkcjonowania etapowego otwarcia, najlepiej całodobowo.

Dodatkowo apelujemy do GDDKiA, by na oddawanych odcinkach pojawiły się informacje drogowe mówiące o tym, że do momentu oddania tunelu do użytku drogą tranzytu z kierunku Mińska Mazowieckiego oraz Lublina na Zachód pozostaje „stara” droga Lubelska, tj. przez Zakręt, Czecha, T. Siekierkowską i potem Dolinką Służewiecką.

Pełna odpowiedzialność inwestora

Podkreślamy, że otwarcie POW od węzła Lubelska bez funkcjonującego tunelu jest decyzją GDDKiA. Oczekujemy, że przeprowadzone przez GDDKiA analizy i zaproponowane rozwiązania wyeliminują negatywny wpływ POW na nasz układ dróg lokalnych i bezpieczeństwo na nich.

Jeżeli GDDKiA postanowi nie uwzględnić apeli kierowanych przez miasto i ostatecznie postawi na swoje rozwiązania, będzie robiła to na własną odpowiedzialność.

Oczekujemy od GDDKiA obserwacji warunków ruchu po otwarciu POW i natychmiastowych działań na terenie Warszawy w postaci zmian w organizacji ruchu i sygnalizacji w przypadku stwierdzenia stanów przeciążeń i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Będziemy monitorować sytuację

W przypadku podjęcia innej niż oczekiwana przez miasto decyzji, będziemy zmuszeni do podjęcia działań zapewniających bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Związane to może być z koniecznością przeprowadzenia – w trybie awaryjnym – prac modernizacyjnych i remontowych w celu przystosowania układu drogowego do zwiększonego ruchu, co niestety spowodować może czasowe wyłączenie możliwości ich użytkowania.

Prezydent w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wydał już stosowne dyspozycje zarządcom dróg w zakresie konieczności wykonania oceny stanu technicznego infrastruktury pod kątem możliwości bezpiecznej eksploatacji przy spodziewanym zwiększonym ruchu i oceny ewentualnych potrzeb remontowych.

Z całym naciskiem trzeba podkreślić, że otwarcie POW bez tunelu pod Ursynowem to sytuacja tymczasowa, która jest wynikiem poważnych opóźnień w realizacji inwestycji realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Warszawa podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że niemożliwe jest otwarcie węzłów Ursynów Wschód i Zachód bez realizacji tunelu. Poprowadzenie ruchu spływającego z POW drogami lokalnymi tej dzielnicy w naszej ocenie zagrozi bezpieczeństwu mieszkańców tej dzielnicy Warszawy.