Było kilka rozwiązań do wyboru. Można było od razu we wrześniu wprowadzić nauczanie hybrydowe albo przedłużyć wakacje i opóźnić rozpoczęcie roku szkolnego. Sugerowały to zarówno samorządy jak i dyrektorzy szkół. Nie wysłuchano nas. Teraz ta lawina nabrała już rozpędu i mamy kilkadziesiąt zakażeń dziennie, łącznie ponad 400. Z dnia na dzień pogarsza się też sytuacja w przedszkolach – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Szkoły ponadpodstawowe od 19 października uczą w trybie zdalnym. Pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa COVID-19 dotarł do ponad 220 warszawskich placówek oświatowych.

Od 1 września w stolicy odnotowano: • zakażenia u 198 nauczycieli, 178 uczniów oraz 29 pracowników administracji i obsługi, • 19 placówek miało całkowicie zawieszone zajęcia, a 209 – częściowo, • kwarantanną objęto 2579 osób (2109 uczniów, 415 nauczycieli, 55 pracowników administracji i obsługi). Obecnie 8 placówek ma całkowicie zawieszone zajęcia, a 65 – częściowo. Na kwarantannie przebywa 1485 osób (1198 uczniów, 260 nauczycieli, 27 pracowników administracji i obsługi).

Oczekujemy jak najszybszego wprowadzenia obowiązkowych testów dla naszych nauczycieli i uczniów pozostających w trybie nauki stacjonarnej, ale wracających z kwarantanny oraz zwiększenia subwencji oświatowej na doposażenie szkół, uczniów i nauczycieli w komputery i laptopy. Jak na razie państwo przekazało nam środki na zakup 183 komputerów, co nie wystarczy nawet dla jednej szkoły– dodaje wiceprezydent.

Stolica zadbała o osobiste bezpieczeństwo nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty podczas pandemii. W maju za ponad 2,6 mln zł zakupiono środki ochrony osobistej dla ponad 39 tys. nauczycieli i pracowników oświaty. Opracowano też szczegółowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli. Rozpoczęto proces budowania platformy edukacyjnej Eduwarszawa.pl, która docelowo obejmie 30 tysięcy nauczycieli oraz 260 tys. uczniów. W wakacje przeprowadzono też ankiety jak wyglądała nauka zdalna (w ponad 360 placówkach) oraz przeszkolono 3,3 tys. nauczycieli do pracy na nowej platformie. Przygotowano „Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii”, które zawierają rekomendacje dla dyrektorów wszystkich rodzajów placówek jak uczyć m.in. w trybach mieszanym i zdalnym. Miasto opracowuje już kolejne materiały i poradniki dotyczące funkcjonowania placówek w czasie pandemii. Będzie podnosić kompetencje cyfrowe nauczycieli – trwają szkolenia dla 3,5 tys. nauczycieli, łącznie w bieżącym roku szkolnym zaplanowano ponad 2 tys. godzin różnych szkoleń w tym zakresie. Do platformy zostaną przyłączone kolejne placówki.

Pozostałe nowe zasady: