Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy ze względu na epidemię koronawirusa działa w ograniczonym zakresie. Jednak wiele spraw można załatwić za pośrednictwem e-PUAP lub listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Ślub? Para młoda, świadkowie i 1 gość
Warszawa znajduje się w czerwonej strefie. Wprowadzone ograniczenia w uroczystościach rodzinnych dotyczą nie tylko wesel, ale również ślubów. Od 24 października ten może się odbyć z udziałem maksymalnie 5 osób, włącznie z parą młodą i świadkami. Oznacza to, że poza parą młodą i świadkami, w uroczystości może wziąć udział jeszcze jedna osoba. Kierownik USC udzielający ślubu wraz z obsługą ślubów nie są wliczani do limitu uczestników uroczystości. Złożenie w urzędzie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. Dokumentów nie można złożyć za pośrednictwem e-PUAP ani korespondencyjnie.

Zgony bez rezerwacji
Bez umówienia wizyty Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zgony. Przepisy nie zezwalają na rejestrację zgonów korespondencyjnie lub za pośrednictwem e-PUAP. Konieczna jest wizyta w jednej z siedzib Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Sprawy przez e-PUAP lub pocztę
Bez konieczności wizyty w urzędzie można zarejestrować urodzenie dziecka za pośrednictwem zgłoszenia przez e-PUAP, złożyć wniosek o odpis z aktów stanu cywilnego lub o zmianę imienia, nazwiska, sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

Sprawy wymagające umówienia wizyty
Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie konieczna w przypadku składania oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz o powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Jednak na takie wizyty należy wcześniej się umówić. Osobiste złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego wymaga również umówienia wizyty w USC.

Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego
Rejestracja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego odbywa się drogą pocztową. W Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul. Chałubińskiego 8 oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego przy ul. Smyczkowej 14 nie załatwia się spraw osobiście.

Zamknięte siedziby
Od 16 marca 2020 r. w związku z epidemią Covid-19 zamknięte do odwołania są następujące siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy: na Ochocie, Bielanach, Białołęce, w Wilanowie, Wesołej i na Woli. Siedziby tych urzędów są nieczynne ze względów bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych dla stanu epidemii. W tych lokalizacjach USC nie mieści się w przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców, a interesanci w okresie epidemii w urzędach dzielnic są przyjmowani na parterach należących do WOM-ów. Większość siedzib USC w tych lokalizacjach usytuowane jest na górnych kondygnacjach budynków.

USC bez rejonizacji
Mieszkańcy tych dzielnic mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego, ponieważ nie obowiązuje rejonizacja: ul. Grochowska 274 (Praga-Południe), ul. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ), ul.  Andersa 5 (Śródmieście), ul. Kondratowicza 20 (Targówek), pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus), al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów), ul. Włókiennicza 54 (Wawer), ul. Falęcka 10 (Mokotów).

Urzędy pracują od 8.00 do 16.00.