W czasie studiów z fizjoterapii studenci uczą się tego, jak pracować z przyszłymi pacjentami, aby przywracać im sprawność poprzez różnorodne terapie, wykorzystując naturalne zdolności organizmu do regeneracji i reakcji na określone bodźce. Oprócz wiedzy i umiejętności każdy fizjoterapeuta powinien lubić swoją pracę i traktować ją jak misję – niesienie pomocy innym.

Teoria i praktyka

Ukończenie studiów z fizjoterapii wymaga nabycia specjalistycznej wiedzy medycznej: konieczna jest znajomość ludzkiego organizmu i mechanizmów jego funkcjonowania. Wiedza taka musi zostać poparta praktyką terapeutyczną. Fizjoterapeuta musi także dysponować odpowiednią siłą i kondycją fizyczną, aby mógł pracować z każdym pacjentem, który będzie tego wymagał. W programie studiów znajdziemy szereg przedmiotów, które przygotowują studentów do wykonywania tego zawodu.

Przykładowe przedmioty

Choć programy studiów oferowane przez poszczególne uczelnie mogą się różnić, na początku edukacji każdy przyszły fizjoterapeuta musi zapoznać się z podstawami funkcjonowania ludzkiego organizmu, a zwłaszcza układu ruchu. W programie studiów znajdziemy takie przedmioty, jak kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia, anatomia rentgenowska, anatomia prawidłowa człowieka, anatomia palpacyjna, medycyna fizykalna. Kolejne lata będą służyły dalszemu zgłębianiu wiedzy w oparciu o już zdobyte podstawy – w programie znajdą się zajęcia poruszające zagadnienia z takich dziedzin, jak kardiologia, kardiochirurgia, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, patologia ogólna i kliniczna.

W programie znajdą się też zajęcia mające na celu nauczyć studentów tego, jak powinna wyglądać współpraca z osobami niepełnosprawnymi – wymagają oni odpowiedniego podejścia do procesu terapeutycznego ze względu na swoje dysfunkcje, a także właściwie dobranej terapii.  Dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym z zakresu podstaw fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej studenci zapoznają się z leczeniem, jakiego wymagają najmłodsi pacjenci. Przyszli fizjoterapeuci zetkną się również z nowoczesnymi technologiami, które w przyszłości będą mogli stosować w praktyce.

Studia fizjoterapeutyczne będą doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy interesują się biologią i chemią, ponieważ w programie znajdą się również przedmioty prezentujące wiedzę z dziedziny biochemii i farmakologii.

Ważną częścią pracy fizjoterapeutów jest ich bezpośredni kontakt z pacjentem i motywowanie go do podjęcia i kontynuowania terapii. Istotną rolę w programie studiów odgrywają więc przedmioty z psychologii i psychoterapii.

Najistotniejsze w programie studiów są jednak zajęcia wdrażające studentów w różne techniki pracy z pacjentem, które przyjmują formę ćwiczeń praktycznych.

Dodatkowo podczas zajęć studenci kształcą swoje umiejętności językowe, poznają podstawy prawa, zarządzania i marketingu – studiując ten kierunek, zdobywają zatem szeroką wiedzę z dziedziny medycyny, ale nie tylko. Studenci nabywają także umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy i poznają swoje perspektywy zawodowe.

Źródło: wsr.edu.pl – stypendium socjalne