Karta płatnicza to instrument płatniczy, wydawany przez instytucje finansowe, będący narzędziem zdalnego dostępu do naszych pieniędzy. Służy zarówno do realizowania płatności, zbliżeniowo lub z weryfikacją za pomocą numeru PIN, jak i do podejmowania gotówki z bankomatu.

Podstawowe dane karty

Karta posiada nazwę banku bądź innej instytucji finansowej, która ją wydała. Obok znajduje się nazwa wystawcy karty – Visa lub MasterCard. Poniżej znajduje się elektroniczny chip, numer karty i dane jej posiadacza. Na przodzie karty umieszczona jest także jej data ważności. Niektóre banki wydają także karty płatnicze ze zdjęciem jej właściciela. Na odwrocie karty znajdziemy pasek na podpis posiadacza karty, a także numer CVV2/CVC2, stanowiący dodatkowe zabezpieczenie karty przed jej nieuprawnionym użyciem. Dane karty praz ten właśnie numer wpisujemy w formularzach, które musimy wypełnić, wykonując przelew z karty kredytowej lub karty debetowej.

Rodzaje kart płatniczych ze względu na sposób rozliczania transakcji

  • Karty bankomatowe – służą tylko i wyłącznie do podejmowania gotówki z bankomatu; są powiązane z rachunkiem rozliczeniowym klienta.
  • Karty debetowe – służą do podejmowania pieniędzy w bankomacie, można także za ich pomocą dokonywać płatności. Są powiązane z konkretnym rachunkiem rozliczeniowym klienta, i zasadniczo nie można nimi zrealizować transakcji przewyższających kwotę dostępną na tym rachunku.
  • Karty charge, czyli z odroczonym terminem płatności. Można z nich korzystać w bankomatach i punktach obsługujących karty, powiązane są z rachunkiem klienta – wydaje je bank lub inna instytucja finansowa. Karty typu charge posiadają określony limit. Posiadacz musi oddać całą kwotę w określonym terminie zawartym w umowie.
  • Karty kredytowe – karty posiadające określony limit, służące do wypłaty środków z bankomatu i płatności kartą. Za transakcje klient płaci z opóźnieniem – instytucja wydająca kartę przyznaje klientowi określony kredyt, który może on w danym okresie wykorzystać, a który następnie musi spłacić – w całości, lub w częściach. Wydawane są po weryfikacji zdolności kredytowej klienta.
  • Karty przedpłacone, czyli karty płatnicze będące elektroniczną portmonetką – najpierw wpłacamy pieniądze na kartę, później możemy z niej korzystać. Karty te nie są związane z rachunkiem bankowym, mogą być wydawane na okaziciela.

Rodzaje kart płatniczych ze względu na technologię zapisu danych

  • Karty wypukłe (embosowane), czyli takie, na których dane posiadacza są wytłoczone na karcie. Aktualnie praktycznie niespotykane, ponieważ większość kart zawiera pasek magnetyczny lub chip.
  • Karty magnetyczne – nośnikiem informacji jest pasek magnetyczny, na którym zapisane są dane potrzebne do przeprowadzenia transakcji.
  • Z układem elektronicznym, czyli chipowe – bezpieczniejsze od kart z paskiem magnetycznym.
  • Karty zbliżeniowe – z chipem, ale i dodatkowo wbudowaną antenką pozwalającą na szybsze, bezkontaktowe potwierdzenie transakcji.
  • Karty wirtualne – zarejestrowane jedynie określonym numerem w systemie rozliczeniowym, czyli bez fizycznego odpowiednika. Można nimi płacić w Internecie.

Inne podziały kart płatniczych

Karty można też podzielić ze względu na zasięg funkcjonowania – na karty lokalne, działające na terytorium kraju, lub międzynarodowe. Inny podział stanowią karty typu gold, silver, classic – wydaje się je ze względu na kryterium zamożności klienta.