Poza
wymienionymi w ustawie o pracownikach samorządowych stanowiskach takich jak,
sekretarka, sprzątaczka, telefonistka, praczka czy szwaczka wprowadzamy
możliwość stosowania żeńskich form nazw wszystkich stanowisk w Urzędzie.

Od 1
stycznia 2021 r., Panie prezydentki, inspektorki, naczelniczki, burmistrzynie
czy dyrektorki, będą mogły posługiwać się żeńskimi formami nazw stanowisk w
komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym na stronach internetowych i
komunikatach prasowych, w stopkach wysyłanych e-maili, nagłówkach pism
urzędowych, wizytówkach czy tabliczkach przydrzwiowych.

Nazwy
stanowisk pracowników administracji samorządowej określone zostały
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. Dlatego w większości
dokumentów kadrowych, a także w dokumentach o charakterze formalnym, takich jak
decyzje administracyjne i inne dokumenty, których forma została określona
przepisami prawa, będzie musiała być stosowana forma męska.

Będziemy
apelować o zmianę ustawy, tak aby żeńskie końcówki mogły być stosowane także na
pieczątkach czy legitymacjach.