Złożono aż 646 wniosków, a ostatecznie 52 projekty stypendialne otrzymają finansowanie miasta.

Komisja zdecydowała o przyznaniu 14 stypendiów półrocznych i 38 całorocznych. W gronie szczęśliwców jest 6 debiutantów.  Miasto przeznaczy na ten cel 2 miliony złotych.

Warszawa stawia na różnorodność, tworzy warunki dla rozwoju aktywności i środowisk artystycznych, buduje nowe miejsca dla kultury, wspiera twórców i twórczynie. Stypendia artystyczne, które przyznajemy od 2009 roku, w ciągu swojej jedenastoletniej historii stały się marką, za którą stoją utalentowani ludzie i oryginalne dzieła, cenione przez warszawianki i warszawiaków – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m. st. Warszawy.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad stołecznymi zabytkami. Przyznawane są w 8 dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Finansowe wsparcie ze strony Miasta pozwala najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom oraz twórczyniom realizować ich pomysły artystyczne. To szczególnie ważne w przypadku osób, które nie reprezentują żadnej instytucji ani organizacji pozarządowej. 

W tym roku po raz pierwszy wnioski o stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyjmowane były za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS). Uruchomiona została wersja pilotażowa systemu, która na bieżąco była udoskonalana, tak, by mogła jak najlepiej służyć wszystkim zainteresowanym.

Pełna lista stypendystek i stypendystów jest dostępna na stronie stypendia.um.warszawa.pl.