W przestrzeni medialnej pojawiły się zarzuty, jakoby miasto nie chciało zaangażować się w przebudowę linii średnicowej oraz Dworca Wschodniego. Trudno zrozumieć te zarzuty – Warszawa podpisze porozumienie z PKP, dzięki czemu, przy okazji remontu linii średnicowej i Dworca Wschodniego wykonywanego przez kolejarzy, mieszkańcy Pragi-Północ i Pragi-Południe zyskają ważne połączenie drogowe. Żeby móc podpisać takie porozumienie, musimy mieć zabezpieczone środki finansowe z WPF.

Wniosek o zabezpieczenie środków zostanie złożony podczas najbliższej, grudniowej sesji Rady Warszawy.

Miasto już od dłuższego czasu prowadziło analizę finansową, ale ze względu na sytuację epidemiczną trwało to trochę dłużej. Odpowiedzialna polityka finansowa sprawia, że każdy wydatek musi być dogłębnie przemyślany.

Priorytet od początku kadencji

Rejon Dworca Wschodniego od początku kadencji znajduje się na liście priorytetów. Obecnie kończymy studium przebiegu III linii metra ze stacją przy Dworcu Wschodnim. W lipcu zawarliśmy umowę o dofinansowanie wartego ok. 22 mln zł projektu z instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Projekt obejmuje realizację prac studyjnych, dokumentacji i analiz związanych z rozbudową sieci multimodalnego transportu publicznego. Jego założenia to również usprawnienie połączeń pomiędzy węzłami przesiadkowymi transportu dalekobieżnego w oparciu o sieć metra, dzięki utworzeniu brakujących połączeń i udogodnień komunikacyjnych.

W ramach projektu powstanie między innymi studium techniczne budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa – Wschód. Węzeł ten obejmie integrację kolei, metra, tramwajów, autobusów. Planujemy powstanie w tym rejonie m.in. nowego we wschodniej części Warszawy dworca autobusowego dalekobieżnego. Projekt ten jest także ściśle powiązany z planowaną przez nas ul. Tysiąclecia, która połączy ul. Kijowską i Grochowską.

Ta część natomiast będzie analizowana i planowana we współpracy ze stroną kolejową, jako element realizacji przebudowy układu torowego Warszawy Wschodniej.

Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln EUR, a wnioskowane dofinansowanie ze środków instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) to ponad 2 mln EUR.