Mówi Aldona
Machnowska – Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna w
mieście m.in. za obszar polityki społecznej: Od
dzisiaj osoby w kryzysie bezdomności będą mogły skorzystać z noclegu w
interwencyjnym miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53. Placówka
będzie działała codziennie w godzinach 18.00 – 8.00 i każdej nocy zapewni
schronienie łącznie dla 95 osób – 20 kobiet oraz 75 mężczyzn.

W trakcie pobytu osoby w kryzysie bezdomności otrzymają dwa posiłki, w
tym jeden ciepły oraz gorące napoje. Ponadto osoby korzystające z miejsca
tymczasowego schronienia na Białołęce będą mogły wyprać lub wymienić odzież
oraz otrzymają środki czystości i higieny osobistej. Placówka zapewnia środki
ochrony osobistej – maseczki oraz płyn do dezynfekcji.

Jest to drugie tego typu miejsce prowadzone przez Warszawskie Centrum
Integracji „Integracyjna Warszawa” – interwencyjne miejsce tymczasowego
schronienia działa również przy ul. Kaczorowej 39. Placówka oferuje 100 miejsc,
w tym 25 dla kobiet i 75 dla mężczyzn. Osoby korzystające z noclegu również
otrzymują dwa posiłki i gorące napoje oraz mają możliwość wyprania lub wymiany
odzieży i otrzymania środków higieny osobistej. – Ponieważ w czasie pandemii
ważne jest zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do placówek interwencyjnych, od
1 stycznia 2021 r. placówka przy ul. Kaczorowej będzie funkcjonowała w systemie
całodobowym
– podkreśla wiceprezydent Machnowska – Góra.

Miejskie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych razem z Biurem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowało również dodatkowe 20
miejsc w budynku miejskim, do wykorzystania w razie sytuacji kryzysowej.

Placówki
buforowe

Na terenie
miasta działają również placówki buforowe, w których osoby bezdomne mogą
przejść dobrowolną kwarantannę. – Z powodu pandemii COVID-19 jest to warunek
konieczny przed przyjęciem do schroniska, który pozwala zmniejszyć ryzyko
rozprzestrzenia się koronawirusa. Przebywające w placówkach buforowych osoby
mają zapewnione całodobowy pobyt i wsparcie socjalne, wyżywienie, dostęp do środków
higieny i pomocy medycznej
– mówi Aldona Machnowska – Góra.

W Warszawy działają dwie placówki buforowe – ośrodek przy ul.
Wóycickiego 15 na Bielanach, który jest dostępny dla kobiet oraz mężczyzn.
Placówka zapewnia łącznie 24 miejsca (w tym dla osób z niepełnosprawnością
ruchową) oraz 8 izolatek. Obiekt na Bielanach składa się z 11 kontenerów
mieszkalnych: trzech ośmioosobowych modułów oraz ośmiu izolatek z łazienkami.
Dzięki takiej organizacji placówki kwarantannę można tu odbywać w małych
grupach, co pozwala na systematyczną rekrutację kolejnych osób i elastyczną
organizację opieki.

W punkcie przy ul. Wóycickiego znajdują się też kontenery do 
dekontaminacji, punkt pierwszej pomocy oraz zaplecze magazynowe i
socjalne.  Placówkę prowadzi Towarzystwo św. Brata Alberta. Zapewnia ona
poradnictwo i pomoc opiekunów posiadających uprawnienia pielęgniarskie lub
ratowników medycznych. Dwa razy w tygodniu w nowym punkcie odbywają się również
dyżury lekarskie połączone z udzielaniem porad. Osoby korzystające ze
schronienia w punkcie buforowym mają zapewnioną zmianę bielizny, dostęp do
środków higieny i sanitarnych oraz wyżywienie.

Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Monar, które prowadzi
placówkę buforową dla mężczyzn przy ul. Marywilskiej 44. Placówka działa
całodobowo i przyjmuje osoby, które chcą skorzystać z dobrowolnej
dziesięciodniowej kwarantanny. Placówki zapewniają posiłki i dostęp do
sanitariatów.

Osoby po odbyciu dobrowolnej kwarantanny w placówce buforowej są
kierowane do schronisk dla bezdomnych lub do schronisk z usługami opiekuńczymi
dla osób bezdomnych. Jeśli chodzi o noclegownie, nie ma takiego wymogu – te
placówki przyjmują osoby, które zgłaszają się bezpośrednio do placówki, przy
zachowaniu zasad sanitarnych.

Pomoc
żywnościowa

Aldona Machnowska – Góra: – Pomoc w zapewnianiu żywności osobom w
kryzysie bezdomności realizują jadłodajnie oraz placówki, które wydają posiłki
i paczki żywnościowe.
Mobilny
Punkt Poradnictwa, czyli miejski autobus, który jeździł po ulicach Warszawy po
trasach najbardziej uczęszczanych przez bezdomnych i był objazdowym punktem
wydawania paczek, maseczek, a także mobilnym punktem informującym o aktualnej
sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeniach – wydał blisko 70 tys.
paczek żywnościowych.
We
współpracy z miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej pomoc żywnościową dla osób
bezdomnych organizują również streetworkerzy. Streetworking obejmuje swoim
zasięgiem wszystkie dzielnice i jest realizowany we współpracy ze Strażą
Miejską m.st. Warszawy, która w okresie zimowym dowozi ciepłe posiłki do
miejsc, gdzie przebywają bezdomni.

Jadłodajnie, które wydają posiłki dla osób w kryzysie bezdomności i
najuboższych, działają tak, aby ograniczać ryzyko epidemiologiczne. Jadłodajnia
św. Ryszarda Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej oraz jadłodajnia Braci Mniejszych
Kapucynów przy ul. Miodowej i jadłodajnia
Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa przy ul. Azaliowej wydają ciepłe
posiłki oraz paczki. Jadłodajnie: Caritas AW przy ul. Żytniej 1 oraz Caritas
DWP przy ul. Grochowskiej wydają ciepłe posiłki i wpuszczają osoby małymi
grupami. Tak samo działa jadłodajnia Alter Ego przy ul. Wiślanej.

Żywność do
placówek dla osób w kryzysie bezdomności jest również przekazywane przez Bank
Żywności SOS Warszawa.

Łaźnie, noclegownie i
ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności

Sukcesywnie tworzymy nowe
miejsca, z których mogą korzystać osoby doświadczające kryzysu bezdomności. W
tym celu od lipca 2019 r. przy ul. Grochowskiej 111/113 działa placówka, w której znajdują się łaźnia,
ogrzewalnia oraz jadłodajnia. Punkt prowadzi na zlecenie miasta Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Planujemy również utworzenie nowych łaźni dostępnych dla osób
bezdomnych w kolejnych dzielnicach Warszawy.

W dalszym ciągu na terenie Warszawy funkcjonują:

– łaźnia przy ulicy Żytniej 1A na Woli, gdzie działa również
schronisko dla osób bezdomnych oraz jadłodajnia;

– mobilna łaźnia prowadzona na zlecenie miasta, która zmienia miejsce
usadowienia dwa razy w roku, obecnie znajduje się przy ulicy Wenedów w
Śródmieściu;

– punkt sanitarny prowadzony przy wsparciu finansowym Warszawy przez
jadłodajnię Św. Ryszarda Pampuri przy ulicy Sapieżyńskiej 3 w
Śródmieściu;  

– noclegownia przy ul. Polskiej 33 z dostępem do sanitariatów.