– Dmuchawy
przyczyniają się do nasilenia problemu zanieczyszczenia powietrza. Rezygnując z
ich używania, możemy przyczynić się do poprawy stanu powietrza, którym
oddychamy. Drobne cząstki pyłów są niebezpieczne dla zdrowia. Powodują
nasilenie objawów chorób układu oddechowego oraz zmniejszają wydolność układu
krążenia. Na działanie pyłów narażeni są szczególnie seniorzy oraz kobiety w
ciąży, a także osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia. Rezygnacja z dmuchaw
to także mniejsza uciążliwość dla mieszkańców, związana z emisją hałasu
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W celu ochrony
środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem na
terenach zarządzanych przez miasto zakaz obowiązuje od marca 2020 r. Natomiast
od stycznia 2021 r. zakaz ten obejmie wszystkich dotychczasowych użytkowników
dmuchaw, włączając w to spółdzielnie i wspólnoty.

Działanie to
jest związane ze złym stanem powietrza, a także ze zmianami regionalnymi. W
dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w
sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w
których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w
powietrzu
. Program ochrony powietrza wprowadza obowiązkowe działania
naprawcze, niezbędne do podjęcia w celu poprawy jakości powietrza, oraz
wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie.

Działania będą
obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r. Jednym z nich jest „Ograniczenie wtórnej
emisji pyłu – czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa
mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i
elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa”
. Powyższy
zakaz będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego.
Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje zarówno elektryczne, jak i spalinowe
dmuchawy do liści oraz, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego,  wszelkie
czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu
trawy, zamiatanie piasku itp.).