Uchwała przyjęta

Jednym
z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, który nie
emituje zanieczyszczeń – tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, autobusów
elektrycznych, rowerów publicznych. Kolejnym ważnym krokiem jest promowanie
elektromobilności indywidualnej, czyli głównie samochodów elektrycznych i
hybrydowych. Przyjazne środowisku napędy alternatywne są jednym z elementów
działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Dlatego wkrótce w
Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów.

Na
grudniowej sesji Rada m.st. Warszawy przyjęła „Plan budowy ogólnodostępnych
stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”, który
przewiduje zainstalowanie w 408 ogólnodostępnych stacjach na terenie wszystkich
dzielnic łącznie 816 punktów ładowania. Stanowi to realizację przepisów „Ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.

Ładowarki
elektryczne

Każda planowana
stacja to wolnostojący słupek (o wymiarach: do 170 cm wysokości, 45 cm
szerokości i 50 cm głębokości) z dwoma punktami ładowania. Moc pojedynczego
punktu (co najmniej 22 kW) pozwoli na ładowanie jednego pojazdu w czasie 1-3
godzin. Każdy słupek umożliwi ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie, dlatego
konieczne jest wyznaczenie przy nim dwóch stanowisk postojowych.

Konsultacje z mieszkańcami

Lokalizacje
wszystkich stacji uzgadniane były z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, które odbyły
się w kwietniu i maju
. Przeanalizowaliśmy
wszystkie głosy i w zdecydowanej większości przypadków uwzględniliśmy sugestie
mieszkańców. W rezultacie konsultacji dodaliśmy do planu 30 stacji, a 5
usunęliśmy. Teraz etap przygotowań i planowania został już zakończony, czekamy
na budowę stacji.

Etap budowy

Za
budowę odpowiadać będzie dwóch operatorów systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, którzy funkcjonują na terenie Warszawy. Są to PGE
Dystrybucja SA o/Warszawa – w dzielnicy Wesoła oraz innogy Stoen Operator sp. z
o.o. w pozostałych 17 dzielnicach.

Zachęcamy
do zapoznania się z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLI/1264/2020 ws. przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania
pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”. Można w niej znaleźć m.in.
informacje nt. lokalizacji planowanych stacji ładowania i terminarz ich budowy.

Mapy z dokładnymi lokalizacjami punktów można pobrać tutaj.