Dzięki zaangażowaniu blisko 150
przedszkoli i szkół podstawowych posadzono ponad 2300 drzew, m.in. jarzębów,
lip, jabłoni i klonów. Wyłoniono również najlepsze inicjatywy dotyczące działań
dla i wokół drzew.

Akcja
„Warszawskie Święto Drzewa – milion drzew dla Warszawy” realizowana jest przez
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przy współpracy z Klubem Gaja. Spotkała się ona z
bardzo dużym zainteresowaniem i okazała się świetną okazją do aktywnej edukacji
dzieci i młodzieży. Uczestnicy akcji sadzili drzewa i otaczali je opieką,
organizowali gry terenowe, zabawy dydaktyczne i ruchowe, zajęcia plastyczne. Czytali
także literaturę, słuchali słuchowisk, prowadzili obserwacje przyrodnicze,
tworzyli zielniki i atlasy drzew, odwiedzali skwery, parki i lasy miejskie, by
poznawać drzewa w swojej okolicy.

– Tegoroczna edycja jest wyjątkowa
pod każdym względem. Niestety, nie mogliśmy spotkać się ze społecznością na
warsztatach, zajęciach edukacyjnych i wspólnym sadzeniu drzew. Aby zachęcić
placówki do udziału, przygotowaliśmy w tym roku różnego rodzaju materiały
edukacyjne, z których nauczyciele i wychowawcy mogli korzystać podczas pracy
zdalnej lub pracy domowej. Pomimo tych trudności tegoroczna edycja okazała się
rekordowa zarówno pod względem liczby zgłoszeń, posadzonych drzew i krzewów
oraz otrzymanych przez nas sprawozdań ze zrealizowanych inicjatyw –
mówi Justyna Glusman, dyrektor koordynator
ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

W
tym roku, z powodu pandemii, do wspólnych działań włączyli się przede wszystkim
rodzice. Dzieci wspólnie z rodzicami, a często również z dziadkami sadziły
drzewka w swoich ogrodach i na działkach.

– Serdecznie gratuluję wszystkim
laureatom oraz uczestnikom. Społeczność warszawskich placówek po raz kolejny
pokazała swoje ogromne zaangażowanie w tematykę zieleni. Wybór jury był jak co
roku niezwykle trudny, ponieważ każda inicjatywa i aktywność opisana w
sprawozdaniu była wyjątkowa. Mam nadzieję, że także po zakończeniu akcji jej
uczestnicy będą aktywnie włączać się w dbanie o zieleń –
mówi Renata Kuryłowicz, dyrektor
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

– To już kolejny rok naszej
współpracy. Kiedy czytam sprawozdania z podjętych w ramach akcji działań, jestem
pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i innowacyjności uczestników. Trzeba
wspomnieć, że wszystko to dzieje się w trudnych, pandemicznych warunkach. Tym
bardziej trzeba podziękować nauczycielom, wychowawcom i młodym uczestnikom, a
także rodzicom, że w bardzo twórczy sposób podeszli do działania. Wasza praca
jest także nieustającą inspiracją dla mnie i całego zespołu Klubu Gaja. Wielkie
dzięki!
– mówi Jacek
Bożek z Klubu Gaja.

Miasto
stołeczne Warszawa, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i Klub Gaja serdecznie
dziękują wszystkim uczestnikom, dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom za
włączenie się w zazielenianie Warszawy.

Tegoroczni
laureaci:

 • Szkoła Podstawowa nr 30 – za różnorodne inicjatywy mające
  na celu ochronę zieleni i nawiązanie szerokiej współpracy – m.in.
  zorganizowanie akcji sadzenia drzew ograniczających dziki parking samochodów we
  współpracy z mieszkańcami, władzami dzielnicy i organizacjami;
 • Przedszkole nr 60 – za posadzenie 123 drzew z
  rodzicami oraz działania na rzecz ochrony alei kasztanowców, a także
  przeprowadzenie kampanii promującej zieleń;
 • XLVI Liceum Ogólnokształcące z
  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarneckiego
  – za różnorodne działania edukacyjne,
  m.in. debatę szkolną o drzewach oraz mierzenie poziomu zanieczyszczenia
  powietrza za pomocą skali porostowej;
 • Akademia Przedszkolaka Tarchomin – za różnorodne aktywne działania
  m.in. wykonanie modelu warstw lasu oraz wycieczkę śladami białołęckich pomników
  przyrody;
 • Przedszkole nr 226 
  –  za kreatywne działania z
  udziałem rodziców, w tym urodziny lipy, filmik o drzewach owocowych oraz
  grupowy atlas drzew wykonany wspólnie z rodzicami;
 • Szkoła Podstawowa nr 289 – za różnorodne warsztaty i zabawy
  oraz dobrą komunikację działań w mediach społecznościowych;
 • Szkoła Podstawowa nr 395 im.
  Rotmistrza Witolda Pileckiego
  –  za naukowe podejście, w tym prace badawcze i
  określenie składników mineralnych w glebie;
 • Biblioteka w Szkole Podstawowej 231 
  – za włączenie literatury i sztuki w działania na rzecz drzew;
 • Szkoła Podstawowa nr 87 z Oddziałami
  Integracyjnymi im. 7PP Armii Krajowej „Garłuch”
   
  –  za kreatywne działania, m.in.
  akcję „Tulimy drzewa” oraz lekcje szydełkowania i ozdabianie drzew pracami uczniów
  i rodziców;
 • Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą
  Truskaweczką”

  –  za zorganizowanie gier oraz zabaw
  terenowych i sensorycznych oraz wykorzystanie książek przyrodniczych;
 • Przedszkole nr 17 „Kółko Graniaste” – za inicjatywę stworzenia atlasu
  drzew i oznaczenie tabliczkami rosnących drzew w ogrodzie przedszkolnym;
 • Szkoła Podstawowa nr 398 – za posadzenie 150 drzew na
  terenie szkolnego ogrodu;
 • Przedszkole nr 186 – za posadzenie 120 drzew na
  terenie przedszkola oraz wspólne sadzenie 
  z rodzicami;
 • Przedszkole nr 206 – za posadzenie 94 drzew wspólnie z
  rodzicami.