Bezpieczeństwo mieszkańców i gości jest dla nas kluczowe. Dlatego dbamy o rozbudowę systemu kamer monitoringu. Chcemy, aby warszawiacy bez obaw poruszali się po mieście, mając świadomość, że operator w centrum monitoringu czuwa – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Najbardziej zależy nam, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Kamery w przestrzeni publicznej poprawiają bezpieczeństwo, a zarejestrowany przez nie obraz często stanowi dowód w postępowaniach o czyny zabronionedodaje Michał Domaradzki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

System kamer stacjonarnych

Miejski system monitoringu jest sukcesywnie budowany od 2001 roku. Kamery są zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta oraz w miejscach występowania szczególnych zagrożeń. Operatorzy obsługują je przez całą dobę. Rozbudowa monitoringu obejmuje instalację kamer oraz systemów transmisji sygnału.

W wielu miejscach stolicy stołeczny Zakład Obsługi Systemu Monitoringu nie posiada własnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozwalałaby na instalację kamer. Rozwój systemu monitoringu w tych miejscach nie jest możliwy, ze względu na brak łączy światłowodowych lub radiolinii. Ich budowa wiązałaby się z koniecznością poniesienia przez miasto wysokich kosztów.

Mobilnie dla bezpieczeństwa

Doskonałym uzupełnieniem funkcjonujących kamer stacjonarnych jest monitoring mobilny wykorzystujący sieć GSM. W minionym roku kupiliśmy 10 kolejnych mobilnych kamer. W tym roku system ma być rozbudowany o następne, podobne urządzenia.

Do Urzędu m.st. Warszawy wpływa wiele wniosków o instalację nowych kamer, co przy wykorzystaniu obecnie posiadanej infrastruktury jest trudne do realizacji w krótkim czasie. Nie zawsze też policyjne statystyki zarejestrowanych zdarzeń uzasadniają instalację kamery, a występujące zagrożenia bezpieczeństwa wymagają podjęcia szybkich działań. W takich przypadkach mobilna kamera, działająca przez określony czas, może stanowić dodatkowe uzasadnienie rozbudowy systemu o kamerę stacjonarną w danej lokalizacji.

Łatwiej o rozbudowę systemu

Zwiększająca się przepustowość sieci bezprzewodowej operatorów telekomunikacyjnych i spadek cen tych usług daje możliwość zapewnienia transmisji odpowiedniej jakości przy stosunkowo niewielkich kosztach. Wdrożenie platformy mobilnej pozwala rozwiązać dotychczasowe ograniczenia lokalizacyjne i umożliwia instalację urządzeń praktycznie w dowolnym miejscu Warszawy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie nowej kamery. Rozwiązanie pozwala także na przenoszenie kamer pomiędzy lokalizacjami w zależności od potrzeb.

System monitoringu wizyjnego w liczbach

W efekcie pracy operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w 2020 r. zgłoszonych zostało 10 058 zdarzeń,

W przestrzeni miejskiej (naziemnej, podziemnej, mobilnej) funkcjonuje 18 416 kamer.

Na liczbę tę składają się m.in.:

kamery zintegrowane w miejskiej sieci monitoringu wizyjnego – 449,

kamery monitorujące Metro Warszawskie – 1975,

kamery należące do Zarządu Dróg Miejskich (pracują w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem) – 164,

kamery w autobusach miejskich – 10 483,

kamery w wagonach tramwajowych – 2484,

kamery w składach Szybkiej Kolei Miejskiej – 982,

kamery w pociągach Metra – 1800,

pozostałe kamery dostępne w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy – 79.

W efekcie pracy operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w 2020 r. zgłoszonych zostało 10 058 zdarzeń, z których 4858 trafiło do policji, 4132 do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, a 1068 do innych służb.