Restauratorzy nie zapłacą 1/3 opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zwolnieni z części opłaty będą przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na miejscu. Restauratorzy, którzy już
uiścili kwotę za cały rok, otrzymają zwrot 1/3 tej sumy. Nowy przepis nie
będzie dotyczył punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepów). „To bardzo
trudny czas dla branży gastronomicznej, wykorzystujemy wszystkie możliwe
sposoby, by pomóc przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom
pomożemy przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy i powrocie do normalnej
działalności, kiedy skończy się już epidemia COVID-19.”
– mówi prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski. Podobne rozwiązania są wprowadzane w innych
polskich miastach. Zezwala na to wprowadzona 26 stycznia br. nowelizacja ustawy
„O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych”. Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej obowiązywał w
zeszłym roku między 14 marca a 18 maja i od 24 października do końca roku.

Stawki opłat za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do
końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych
ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są od
zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku. Opłata za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości
alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł; jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim
przekroczy 37 500 zł opłata wnoszona jest w wysokości 1,4 proc. od ogólnej
wartości sprzedaży. Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18
proc. zawartości alkoholu wynosi 2100 zł, a jeżeli wartość sprzedaż w roku
poprzednim przekracza 77 000 zł, opłata wnoszona jest w wysokości 2,7 proc.
ogólnej wartości sprzedaży.

Warszawa
pomaga przedsiębiorcom

 – To kolejna forma pomocy jaką
miasto zaoferowało  warszawskim
przedsiębiorcom. Szczególnie ważna, bo gastronomia to jedna z branż najbardziej
dotkniętych epidemią koronawirusa. Chcąc wspomóc przedsiębiorców w zeszłym roku
wprowadziliśmy pakiet zawierający różnorodne formy wsparcia gospodarczego, między
innymi  obniżki czynszu z tytułu najmu w
miejskich  lokalach użytkowych, obniżki
opłat za dzierżawę nieruchomości, bonifikatę za korzystanie z ogródków
gastronomicznych czy odroczenia i ulgi w opłatach lokalnych i podatkowych. Uruchomiliśmy
też doradcze programy wsparcia dla małych i średnich firm w czasie pandemii. Nieustannie
działa nasz punkt informacyjny w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, gdzie można
uzyskać informacje na temat aktualnie realizowanych przez miasto działań
pomocowych
– mówi Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

W
ramach pakietu #WarszawaWspiera można skorzystać m.in. z obniżki czynszów w
miejskich lokalach. Otrzymało
ją 3483 najemców na kwotę 39 861 300,37
zł (dane na koniec stycznia tego roku). Z kolei
ulgi z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły prawie 8 mln zł.  Pomoc otrzymali także
najemcy ogródków gastronomicznych, do końca roku wpłynęło 58 wniosków o
obniżenie czynszu dzierżawnego (obniżka wyniosła 447 317, 21 zł) i 338
wniosków o obniżenie opłaty związanej z handlem w pasie drogowym(kwota to 
około 4,1 mln zł). Przedsiębiorcy korzystają też z oferty
Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Działa tam punkt informacyjny na temat
pomocy antykryzysowej, warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz
rodzajach dofinansowania. Realizowane są także programy doradcze Academy_Smolna
(w zeszłym roku 662 godz. i 361 uczestników), #Net_Smolna 2020 (wspierający MŚP
i przedsiębiorstwa społeczne, w 13 spotkaniach wzięło udział 337 osób).  Z kolei w siódmej edycji programu Warsaw
Booster skorzystało 20 start-upów, młodych firm technologicznych oraz twórców
projektów biznesowych.