Od
blisko 30 lat na terenie Warszawy zapewniamy specjalistyczny transport dla osób
z niepełnosprawnościami. System przewozów konsekwentnie udoskonalamy – np. w
lipcu 2020 roku wprowadziliśmy przewozy pojazdami osobowymi dla tych osób z
niepełnosprawnością, które nie potrzebują transportu specjalistycznego

W
tym roku chcemy wprowadzić kolejne, korzystne dla mieszkańców modyfikacje.
Przede wszystkim wprowadzamy nową formułę: przejazdy stałe (abonamentowe) w
ramach przejazdów specjalistycznych; szczególnie atrakcyjne dla osób, które
muszą często i regularnie odbywać podróże, np. do dziennego ośrodka wsparcia,
do pracy. Przewozy stałe będą realizowane od poniedziałku do piątku (czyli
przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt) dla osób, które m.in.
zadeklarują,  że będą korzystać z tej formy wsparcia przez minimum cztery
dni w tygodniu przez cztery tygodnie w miesiącu (w kolejnych trzech
miesiącach). Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł miesięcznie – równowartość
biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu na jednej kurs opłata
wyniesie 4,50 zł za jeden kurs. Taka kwota jest zbliżona do ceny biletu
jednorazowego w komunikacji miejskiej.

W
ramach systemu nadal będzie można zamawiać przejazdy jednorazowe – opłata za
jeden taki kurs wyniesie 20 zł.

Wprowadzenie
przejazdów abonamentowych nastąpi po wyłonieniu jednego operatora usług, który
będzie odpowiedzialny zarówno za transport specjalistyczny jak i osobowy.
Stolica wdroży wówczas także specjalną procedurę kwalifikacyjną do przejazdów
abonamentowych. Nastąpi to niezwłocznie po zakończeniu procedur przetargowych.

– Z powodu odwołania złożonego do toczącego się postępowania przetargowego przez jednego z wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO),
musieliśmy opóźnić wprowadzenie systemu abonamentowego. Wprowadzenie pełnego
systemu planujemy niezwłocznie po zakończeniu postępowania –
tłumaczy zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona
Machnowska-Góra, odpowiedzialna za obszar pomocy społecznej.

Nowa,
korzystna formuła opłaty to nie jedyna ważna zmiana w warszawskim systemie
transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Równie ważne jest zwiększenie
budżetu na realizację tego zadania. Na wykonanie
blisko 46 tys. kursów abonamentowych rocznie zaplanowaliśmy ok. 4 mln zł
(ostateczny koszt ich realizacji będzie znany po rozstrzygnięciu w Krajowej
Izbie Odwoławczej). Licząc razem z kursami jednorazowymi, liczbę wszystkich
przejazdów w ciągu roku szacujemy na ponad 62 tys. Na całą usługę przewozów dla
osób z niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy w tym roku 7 mln zł, tj. blisko dwa
razy więcej niż zaplanowaliśmy w roku 2020.

Zmiany
w systemie uzgodnione ze stroną społeczną

Proponowane
przez m.st. Warszawa zmiany w organizacji transportu dla osób z
niepełnosprawnościami zostały wypracowane wspólnie z Branżową Komisją Dialogu
Społecznego (BKDS) jeszcze w 2019 roku. To właśnie na podstawie uzgodnień ze
stroną społeczną wprowadziliśmy korzystną formułę abonamentu oraz uruchomienie
transportu niespecjalistycznego (osobowego) jako uzupełnienie usługi
specjalistycznej.


Te uzgodnienia były punktem wyjścia do przygotowania zmiany systemu
transportu od 2021 roku. Z uwagi na postulaty strony społecznej, aby wprowadzić
nową usługę przewozów stałych dla osób, które codziennie podróżują do pracy lub
placówki wsparcia dziennego i wymagających specjalistycznego transportu,
przygotowaliśmy postępowanie przetargowe. W ramach rozmów strony społecznej z
przedstawicielami miasta ustalono również, że  transport dla osób z
niepełnosprawnościami nie będzie dla wszystkich osób z orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), ale dla
mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z komunikacji
miejskiej –
mówi Aldona Machnowska–Góra, zastępczyni prezydenta m.st.
Warszawy.

Informacje o tym postępowaniu są dostępne na stronie:
politykaspoleczna.um.warszawa.pl