Osoby w kryzysie bezdomności potrzebują ochrony
przed wychłodzeniem w okresie zimy oraz pomocy w radzeniu sobie ze skutkami
pandemii
– mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st.
Warszawy, odpowiedzialna m.in. za obszar miejskiej pomocy społecznej. – Kolejna
placówka, którą właśnie uruchomiliśmy w miejskim budynku przy ul. Paska 10,
działa całodobowo i zapewnia 20 miejsc noclegowych. Osoby w kryzysie
bezdomności mogą tam znaleźć schronienie i otrzymać wyżywienie
– podkreśla
wiceprezydentka.

Podobna placówka, która dysponuje interwencyjnymi
miejscami noclegowymi, działa również przy ul. Myśliborskiej 53 – obydwa punkty
prowadzi miejska jednostka Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna
Warszawa”.

Łącznie w Warszawie dysponujemy ponad 1,4 tys.
miejsc dla osób w kryzysie bezdomności. To zarówno schroniska, ale również
noclegownie, ogrzewalnie i placówki z interwencyjnymi noclegami
– zaznacza
wiceprezydentka, Aldona Machnowska-Góra.

Zapewniamy również posiłki i paczki żywnościowe w
sześciu jadłodajniach na terenie miasta oraz możliwość kąpieli w łaźniach. Po
ulicach Warszawy jeździ też specjalny autobus, tj. Mobilny Punkt Poradnictwa, w
którym osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać wsparcie, poradę, informację,
ogrzać się oraz dotrzeć do placówki, w której otrzymają dalszą pomoc.