Warszawa znalazła się na 1. miejscu w rankingu ogólnym, a podium uzupełniły: na 2. miejscu Toruń i na 3. miejscu Zielona Góra. Stolica zwyciężyła również w kategoriach Społeczeństwo oraz Gospodarka. Stawkę zwycięzców uzupełnił Koszalin, który okazał się najlepszy w kategorii Środowisko.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas konferencji Miasta Zrównoważone, która odbyła się 11 maja. Jest to druga edycja tego konkursu – w pierwszej Warszawa również zajęła 1. miejsce w ogólnym rankingu oraz okazała się najlepsza w obszarach gospodarczym i społecznym.

Warszawa rozwija się bardzo dynamicznie, coraz więcej osób wiąże z nią swoją przyszłość. Wynika to zarówno z atrakcyjnego rynku pracy, z wysokiego poziomu usług publicznych – edukacji, opieki zdrowotnej, a także oferty kulturalnej i dostępności do terenów zieleni. Jako Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dążymy do tego, aby stale podnosić jakość życia naszych mieszkańców. Jak podkreśla prezydent Trzaskowski: stolica ma być nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także idealnym miejscem do życia – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Warszawa zwyciężyła dzięki bardzo dobrym wskaźnikom gospodarczym i społecznym. Stolica w ostatnich kilkunastu latach przeżywa boom inwestycyjny, zwłaszcza w obszarze infrastruktury komunikacyjnej. Docenione zostały też: bardzo niski poziom bezrobocia a także fakt, że jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które notuje dodatni przyrost naturalny. Podkreślono, że Warszawa jest miastem zielonym –  ¼ powierzchni miasta to tereny zieleni. Co więcej, stolica jako pierwsze w Polsce miasto dołączyło do programu Green Cities Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W jego ramach zostanie opracowana Zielona Wizja Warszawy, czyli długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju miasta. Jej celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych

Klasyfikacja rankingu ustalana jest wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych danych. Przygotowano go na podstawie 45 wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach. Prezentują one ogólny obraz stabilności gospodarczej, standardów środowiskowych i jakości życia w miastach. Obszar rozwoju społecznego ocenia miasta pod względem demografii, poziomu i dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, czy kultury. W obszarze Środowisko miasta są oceniane pod względem jakości środowiska, różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami i dostępności urządzeń sieciowych. Z kolei obszar Rozwoju Gospodarczego odzwierciedla zamożność miasta oraz jego atrakcyjność dla biznesu.

W pierwszej trójce rankingu oprócz Warszawy znalazły się Toruń i Zielona Góra. Zestawienie objęło 50 największych miast w Polsce. Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został opracowany przez polskich ekspertów firmy Arcadis, globalnej firmy projektowo-doradczej dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego.