Drodzy ósmoklasiści. To Wasz pierwszy obowiązkowy i tak poważny egzamin. Nie ma jednak powodów do obaw – zadbaliśmy o bezpieczeństwo a minimalny wynik tego sprawdzianu wiedzy ze szkoły podstawowej nie jest określony. Zdacie na pewno. Powodzenia, uważajcie na siebie – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W związku z pandemią i nauką zdalną tegoroczny egzamin ósmoklasisty zostanie jednorazowo przeprowadzony w nowej formule – na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do rozporządzenia ministra edukacji i nauki, a nie w podstawie programowej. Zmieniły się m.in. wymagania z j. polskiego i matematyki (zmiana proporcji między zadaniami otwartymi a zamkniętymi, ograniczenie listy lektur) oraz języka obcego (średni poziom biegłości językowej, mniejsza liczba zadań otwartych). Harmonogram tegorocznych egzaminów ósmoklasistów: język polski – 25 maja (wtorek), godz. 9.00,
matematyka – 26 maja (środa), godz. 9.00,
język obcy nowożytny – 27 maja (czwartek), godz. 9.00.
Uczniowie, którzy są chorzy, przebywają na kwarantannie lub mieszkają z taką osobą będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu br. Wyniki egzaminu będą znane 2 lipca. Jakie zasady na egzaminie? Uczniowie mogą zabrać ze sobą jedynie przybory do pisania – pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem lub atramentem (maskotki wykluczone), a na egzamin z matematyki – linijkę. ‎ Podczas sprawdzianu wiedzy nie można korzystać z kalkulatorów oraz słowników i używać urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, tabletów, smartfonów).‎ Należy zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób. Zakrywać usta i nos, do czasu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Jeśli uczeń nie może nosić maseczki, powinien zgłosić to wcześniej dyrekcji szkoły. Trzeba zakrywać usta i nos, podczas rozmowy nauczycielem i wychodzenia z sali egzaminacyjnej. Można zabrać własną butelkę z wodą. Należy przestrzegać zasad mycia i dezynfekcji rąk. Jeżeli uczeń poczuje się źle, powinien natychmiast poinformować o tym nauczyciela.