Warszawa wytypowała tzw. obszary
doskonałości gospodarczej, które są najbardziej perspektywiczne dla miasta w
okresie do 2040 roku. W wyborze brali udział przedstawiciele biznesu, funduszy
inwestycyjnych, badacze trendów gospodarczych, a także urzędnicy
ratusza. 

Wytypowanie  kluczowych obszarów ma szczególne znaczenie w
sytuacji spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią. Pozwoli to
odpowiednio ukierunkować działania miasta i wspierać te branże, które mają
największy potencjał wzrostu, wpisują się w światowe trendy, ale także
wykorzystują i wzmacniają lokalny potencjał gospodarczo-naukowy
– mówi
Karolina Zdrodowska dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu
społecznego.

Przeprowadzenie diagnozy
Biuro Rozwoju Gospodarczego zleciło spółce Bluehill, a wytypowano w niej:

 • sektor kreatywny, uwzględniający nowoczesne
  rzemiosło, także branżę gier komputerowych;
 • sektor rolno-spożywczy, z wykorzystaniem
  biotechnologii i uwzględnieniem założeń biogospodarki;
 • sektor nowoczesnych usług biznesowych z
  punktem centralnym w postaci usług specjalistycznych i uwzględnieniem ich
  twórczego charakteru;
 • zieloną gospodarkę komunalną, uwzględniającą
  zasady gospodarki cyrkularnej oraz ekonomię współdzielenia, stanowiącą odpowiedź
  m.in. na wyzwania klimatyczne;
 • centrum wsparcia start-upów dla Europy
  Wschodniej, ze wskazaniem na specyficzną funkcję Warszawy jako „drzwi” do
  Unii Europejskiej.

Zdefiniowanie
kluczowych obszarów pozwoli na lepszą ofertę wsparcia startupów oraz małych
i średnich przedsiębiorców, jak również większych firm inwestujących w Warszawie.
 Umożliwi zbudowanie treści przekazu w kontekście międzynarodowej promocji
gospodarczej i polityki przyciągania talentów, a także kreowanie gospodarczej
marki Warszawy
– podkreśla Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego
Urzędu m.st. Warszawy.

Podczas prac nad diagnozą
przeanalizowano dokumenty i raporty dotyczące globalnych trendów, a także
materiały z prac w ramach Strategii #Warszawa2030. Odbyły się specjalne warsztaty.
Punktem wyjścia do zdefiniowania listy pięciu kluczowych doskonałości
gospodarczych, była lista branż gospodarczych, szczególnie istotnych i wykorzystujących
potencjał Warszawy np. gospodarka senioralna, przemysł farmaceutyczny, sektor
spotkań i wydarzeń, centrum wspierania startupów, optoelektronika, zielona gospodarka,
sektor nowoczesnych usług biznesowych czy przetwórstwo rolno-spożywcze,
technologie i rozwiązania z obszaru przemysłu. 

Urząd m.st. Warszawy
realizuje już wiele projektów wspierających wytypowane obszary doskonałości gospodarczej.
Broszura informacyjna na ten temat dostępna jest pod adresem: www.biznes.um.warszawa.pl.