Teatr
Żydowski, który od 2016 roku prowadzi działalność bez stałej siedziby, wkrótce znajdzie
swoje miejsce pod znanym teatralnym adresem: ul. Kasprzaka 22. Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta rozstrzygnął właśnie postępowanie na wybór pracowni
architektonicznej, która zaprojektuje siedzibę dla Teatru.

W
2019 roku Miasto zakupiło od Banku nieruchomość przy ul. Kasprzaka 22, z
przeznaczeniem na siedzibę dla Teatru Żydowskiego. Zamierzenie Miasta właśnie
wchodzi w etap realizacji.

– W ramach rozpoczętej inwestycji
zmodernizowana zostanie duża scena, powstanie także mała scena, pomieszczenia zaplecza
teatralnego oraz powierzchnia z przeznaczeniem na działalność Centrum Kultury
Jidysz. 
Czekamy na powrót
spektakli w tym symbolicznym budynku
– mówi Aldona Machnowska-Góra zastępczyni prezydenta
Warszawy.  Teatr Żydowski nie ma
własnej siedziby od czasu zburzenia budynku na pl. Grzybowskim, gdzie mieściła się
od 1970 roku.  Państwowy Teatr Żydowski im. Estery Rachel i
Idy Kamińskich został utworzony w 1950 roku. Na czele tej instytucji
stanęła wybitna aktorka i reżyserka, Ida Kamińska. Od 1955 r. teatr działa
w Warszawie. Wiele lat jego dyrektorem był Szymon Szurmiej, a od 2015 roku dyrektorką
jest Gołda Tencer, aktorka, artystka i reżyserka związana z Teatrem Żydowskim
od ponad 50 lat.

Nieruchomość przy pl. Grzybowskim
została sprzedana przez właściciela i w 2016 roku teatr był zmuszony opuścić
dotychczasowy adres. Mała scena, scena letnia i administracja teatru mieszczą
się tymczasowo pod adresem ul. Senatorska 35. Wieloobsadowe spektakle są
prezentowane na zaprzyjaźnionych warszawskich scenach.

 Budynek przy ul. Kasprzaka 22 od
samego początku pełnił funkcje kulturalne, początkowo jako Kino „Mazowsze”, a
potem teatr.  Teatr na Woli (pierwsza nazwa instytucji) został założony
przez Tadeusza Łomnickiego w styczniu
1976 roku, aktor  kierował nim do 1981
roku.  Jedna z ulic obok
teatru nosi jego imię. W
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku do Teatru na Woli został przyłączony
Teatr Kwadrat. Miejsce było też tymczasową siedzibą dla Teatru Narodowego,
kiedy ten po pożarze utracił swoją siedzibę. Po 1990 roku była to scena
impresaryjna i potem część Teatru Dramatycznego.