Film pozwala zobrazować skalę problemu
występowania jemioły rozpierzchłej w Lesie Kabackim.
Widzimy drzewa w
różnej fazie porażenia tym pasożytem – od występujących pojedynczych kul, drzew
z tzw. czubami jemiołowymi, aż do drzew całkowicie zamarłych.

Jemioła, niegdyś
kojarzona z przydrożnymi drzewami, dziś jest bardzo szeroko rozpowszechniona. Ten
półpasożyt żywi się samodzielnie, ale do życia potrzebuje również wody, którą
pobiera z drzewa na którym rośnie. Robi to przez cały rok, pozbawiając go tego
cennego zasobu. Jest to szczególnie niekorzystne w czasie upałów, osłabia
naturalne mechanizmy do walki z wysoką temperaturą. W konsekwencji doprowadza
to do znacznego osłabienia drzewa, a dodatkowo są one bardziej podatne na inne
szkodliwe czynniki, np. szkodniki. To wszystko z czasem prowadzi do zamarcia
drzewa-gospodarza.

Obecnie nie
istnieją sposoby na usuwanie jemioły z terenów leśnych. Usuwanie pojedynczych
osobników nie jest możliwe, gdyż wiązałoby to się z wycinaniem olbrzymiej ilości
przy użyciu specjalistycznego sprzętu, również wykorzystując techniki
alpinistyczne. Nie jest to możliwe w skali tysięcy drzew porażonych tym
pasożytem. Dodatkowo, ptaki, które roznoszą jemiołę między drzewami, nie
korzystają z niej jeżeli spadnie ona na ziemię po wycince. Jest wtedy
nieszkodliwa dla drzew.

Lasy Miejskie –
Warszawa walczą z zjawiskiem zamierania. Obowiązujący Plan
Ochrony Rezerwatu
zakłada przywracanie naturalnego
– liściastego – charakteru Lasu Kabackiego. Poprzez usunięcie sosen
zasiedlonych przez jemiołę ogranicza się jej ekspansję oraz – co najważniejsze –
odsłania młode pokolenie drzew, które zastąpi zamierające drzewa. Ważne jest
aby w ramach realizacji planu ochrony zapewnić ciągłość lasu w sytuacji
zmasowanego zamierania drzewostanów. Tam gdzie występuje młode pokolenie drzew
rodzimych i właściwych dla występujących siedlisk, należy umożliwić komfortowe
warunki rozwoju, a tam gdzie brak młodego pokolenia – dokonać nasadzeń.

Lasy Miejskie –
Warszawa w czasie swojej działalności posadziły aż 523 tysiące sadzonek drzew i
krzewów! Oprócz odnowień, w lasach zalesiono też ponad 50 hektarów, w ten
sposób tworząc nowe przyszłe przestrzenie leśne dla stolicy. Niektóre z nich są
zlokalizowane w bardzo ciekawych miejscach, np. rejon ulicy Kozia Górka czy
dawne zrekultywowane składowisko przy ul. Chełmżyńskiej. Trwają prace nad
pozyskaniem kolejnych kilkudziesięciu hektarów terenów pod zalesienie.

Film: https://youtu.be/Nx3lwv_C0ag

pozycjonowanie stron warszawa