Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do kompletnej przebudowy – a w praktyce zaprojektowanie zupełnie nowego wyglądu – jednej z głównych arterii stolicy w ramach Nowego Centrum Warszawy.

Oferty złożyły Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu (3 mln
605 tys. zł brutto), Biuro Projektów Metroprojekt z Warszawy (5 mln 818 tys. zł
brutto), Progreg z Krakowa (4 mln 895 tys. zł) i Safege z Warszawy (5 mln 569
tys. zł). Już rozpoczęto analizę nadesłanych propozycji, a rozstrzygnięcie
powinno zapaść do końca wakacji. Od daty podpisania umowy wybrany wykonawca
będzie miał 30 miesięcy na przeprowadzenie powierzonego zadania. 

Co się zmieni? 

Chodzi o przygotowanie projektu całkowitej przebudowy być może
najważniejszej ulicy w Warszawie, czyli Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda
Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu
Poniatowskiego. Projekt nowej przestrzeni na tym dwukilometrowym odcinku
powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu
średnicowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy
Świat. Ta inwestycja potrwa ok. 3 lat i będzie się wiązała z dużymi
utrudnieniami, zarówno w ruchu indywidualnym, jak i komunikacji
publicznej. 

Aleje Jerozolimskie po przebudowie mają wyglądać zupełnie inaczej
niż dziś. Inny będzie podział ulicy, z szerokimi chodnikami i wyznaczonymi
miejscami na ogródki gastronomiczne, drogami rowerowymi o szerokości 3 metrów
po obu stronach. Kiedyś w tym miejscu rosły cztery rzędy drzew. Dziś zieleni
brakuje, ale liczne i wyraźne nasadzenia to również element zmian. Jezdnia w
każdą stronę będzie się składała z pasa ruchu ogólnego, buspasa i pasa do
parkowania.

Do historii przejdą ronda u zbiegu z ul. Marszałkowską (rondo
Dmowskiego) i Nowym Światem (rondo de Gaulle’a). Zamiast nich powstaną
zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli odzyskać przestrzeń dla pieszych i poprawić
przesiadki. Na obu skrzyżowaniach powstanie komplet naziemnych przejść dla pieszych.
Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy
stacji PKP Powiśle, a także na wysokości „Domu Partii” (drugie dojście do
przystanku tramwajowego) i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka. 

Przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną przesunięte, wydłużone
i poszerzone tak, aby zapewnić jak największy komfort pasażerom i ułatwić
przesiadki. 

Przetarg na zaprojektowanie nowych Alej Jerozolimskich został
przygotowany w porozumieniu z PKP, a jego zakres jest skoordynowany z
inwestycją kolejową. Projekt opracowany przez ZDM ma zostać wykorzystany w
procesie przebudowy linii kolejowej tak, aby wprowadzić zmiany nad tunelem
średnicowym zamiast odtwarzania stanu istniejącego. Termin realizacji
inwestycji jest zatem uzależniony od harmonogramu prac kolejowych. 

Nowe Centrum Warszawy 

Przebudowa Alej Jerozolimskich to jeden z elementów Nowego Centrum
Warszawy. Program przemiany centralnych ulic stolicy, by nabrały charakteru
wygodnej, przyjaznej i zrównoważonej przestrzeni miejskiej, jest konsekwentnie
realizowany. 

Trwają prace na tzw. placu Pięciu Rogów i zachodniej części
centralnego odcinka ul. Marszałkowskiej oraz budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
pobliżu Pałacu Kultury. Do końca roku zmiany przejdzie rondo Dmowskiego. 

Nowego charakteru nabierze Marszałkowska od pl. Konstytucji do pl.
Bankowego, a także okolice pl. Trzech Krzyży. W planach jest też przebudowa
placu przed Pałacem Kultury (tzw. Placu Centralnego). 

Rozstrzygnięto już konkurs na przebudowę okolic ulicy Chmielnej i
ogłoszono kolejny – na zmiany w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Otwarto też oferty
w przetargu na przeprowadzenie kompleksowej analizy i symulacji ruchu na ul.
Kruczej (na odcinku od Alej Jerozolimskich do Pięknej). 

W ubiegłym roku w ramach realizacji Nowego
Centrum Warszawy przebudowaliśmy centralny odcinek al. Jana Pawła II wraz z
rondem Czterdziestolatka. 

pozycjonowanie stron warszawa