Zarząd
Zieleni prowadzi aktualnie trzy postępowania w trybie zamówień publicznych. Są one
współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach dwóch projektów z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Modernizacja
Pola Mokotowskiego

Największy
park w Warszawie przejdzie prawdziwą metamorfozę. Na jego obszarze powstaną
ogród sensoryczny oraz biocenotyczny. Miejsca rekreacyjne i strefy wejściowe
zostaną przebudowane. Odwiedzający Pola Mokotowskie będą mogli skorzystać z
nowych siłowni plenerowych i rozbudowanych placów zabaw, a także estetycznych
toalet publicznych.

Położony
w centralnej części parku duży staw zyska bardziej naturalny wygląd. Pomoże w tym
także stworzenie nowych układów wodnych. W planach jest także remont domków
fińskich, w tym domku Ryszarda Kapuścińskiego. Zostanie w nim utworzone Centrum
Reportażu. Pracom tym będą towarzyszyć nasadzenia nowej zieleni: drzew,
krzewów, bylin czy łąk kwietnych. Do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych,
roślin szuwarowych i wodnych.

Inwestycje
w parku nadzorować będzie Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Jednostka miejska
odpowiedzialna za tereny zielone w Warszawie jest w trakcie poszukiwania wykonawcy
tych prac. Oferty można składać do 28 czerwca. Zakończenie inwestycji planowane
jest w przyszłym roku.

Informacje
na temat przetargu

Budowa
Parku Cichociemnych

Plany
inwestycyjne Zarządu Zieleni m.st. Warszawy obejmują również Park im. Cichociemnych
Spadochroniarzy AK w dzielnicy Ursynów (popularna „górka Kazurka”). W przyszłym
roku w centralnej części parku, przy ścieżce Cichociemnych powstanie pomnik
upamiętniający bohaterski oddział z czasów II wojny światowej, a także
platforma widokowa. Będą do niej prowadziły nowe serpentyny i schody terenowe,
które oświetlą nowe latarnie. 

Mieszkańcy
będą mogli pogłębić swoją wiedzę na historycznej Ścieżce Cichociemnych, a dzieci
będą korzystać z Małpiego gaju. W parku powstanie plac centralny, urządzenia do wspinania
oraz strefa rekreacyjna. A to wszystko w otoczeniu nowo nasadzonych drzew,
krzewów i bylin, a także rabat deszczowych.

Zgłoszenia
wykonawców w ramach trwającego przetargu będą przyjmowane do 21 czerwca.
Zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym roku.

Informacje
na temat przetargu.

Budowa
Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Ostatni
przetarg nieograniczony dotyczy przebudowy Parku pod Kopcem Powstania
Warszawskiego w dzielnicy Mokotów. W 2022 roku park zyska nowe oblicze, a
przede wszystkim stanie się jeszcze bardziej naturalny. Zostaną rozebrane
części elementów i płyt betonowych. Na szczycie Kopca powstanie plac oraz punkt
widokowy, a w parku zorganizowana zostanie wystawa plenerowa oraz ścieżki
edukacyjne. Park zostanie doposażony w ławki, krzesła, stoły, stojaki rowerowe
i ujęcia do mycia rąk.

Dzieci
zyskają nowe miejsce do aktywnego spędzania czasu – stworzony zostanie plac
zabaw z urządzeniem linowym, urządzeniem do zabawy przy użyciu wody i piasku,
zjeżdżalnią, ptasim gniazdem oraz ścianką wspinaczkową. W parku zostaną
nasadzone nowe drzewa, krzewy i byliny oraz zostaną powieszone budki lęgowe dla
ptaków oraz skrzynki dla nietoperzy. Poza tym powstanie wydzielona przestrzeń –
strefa dla psów.

Oferty
w przetargu można składać do 30 czerwca. Zakończenie inwestycji planowane jest
w przyszłym roku.

Informacje
na temat przetargu.

Warto
podkreślić, że planowane prace budowlane będą wymagały częściowego wyłączenia
parków z użytkowania. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy dołoży starań, by było to
możliwie najmniej uciążliwe dla mieszkańców korzystających z tych przestrzeni
parkowych.

pozycjonowanie stron warszawa