Miasto stołeczne Warszawa wspiera ich nie tylko we wciąż trwającej pandemii COVID-19, ale także zachęca do tego by podejmowali możliwie najwięcej aktywności i uczestniczyli w życiu społecznym. 

Na
podstawie danych GUS z 2020 r. w Warszawie żyje ponad 488 tys. seniorów, czyli
osób powyżej 60 roku życia, co stanowi 27% wszystkich mieszkańców stolicy.
Dlatego miejska oferta kierowana do tej grupy społecznej obejmuje wiele
obszarów, od edukacji cyfrowej po wsparcie w życiu codziennym.

Edukacja dla seniorów

Seniorzy coraz chętniej
korzystają z komputerów i mediów społecznościowych, dlatego
w ramach programu e-Senior
organizowane są kursy komputerowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym
i tematycznym oraz Punkty
Cyfrowego Wsparcia Seniora
. Uczestnicy dowiadują się
jak obsługiwać komputer i bezpiecznie poruszać się po świecie cyfrowym.
Aktualnie z uwagi na trwająca pandemię, zarówno kursy komputerowe jak i PCWS
działają w formule hybrydowej.

Na naukę nigdy nie jest za
późno, dlatego miasto stołeczne Warszawa dotuje działanie 20 Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
, w ramach których odbywają się warsztaty, wykłady, zajęcia
sportowe i nauka języków obcych. Większość z uniwersytetów wraca powoli do
prowadzenia zajęć stacjonarnych lub hybrydowych, a oferta na kolejny rok
akademicki niebawem pojawi się na ich stronach internetowych. Z kolei
uczestnicy projektu Akademia
Liderów 60+
mogą rozwijać swoje kompetencji liderskie i dowiedzieć
się, jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.

Wsparcie w życiu codziennym

Zepsuty kran, czy
nieszczelne okna? Po sukcesie pierwszej edycji programu Złota Rączka Warszawiacy
powyżej 75 r.ż. ponownie będą mogli korzystać z fachowej, opłaconej przez
miasto pomocy w drobnych naprawach. Obecnie rozstrzygany jest konkurs na obsługę
programu do końca roku 2021.

Szczególną opieką otaczani
są powstańcy warszawscy, do których kierowane są liczne działania, m.in. bezpłatne przejazdy taksówką, czy
prowadzenie Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców
Warszawskich
przy ul. Nowolipie 22, który z końcem maja
2021 został ponownie otwarty. Powstańcy mają tam zapewnione posiłki i rehabilitację,
poza tym w ośrodku są też organizowane wydarzenia kulturalne, spotkania
świąteczne
i rocznicowe.

W związku z pandemią COVID-19
miasto stołeczne Warszawa w kwietniu 2020 r. uruchomiło miejski system Warszawa
Wspiera.
Program spodobał się seniorom i cieszył się dużym zainteresowaniem.
Formy wsparcia były różnorodne: od robienia zakupów po wyprowadzanie psa na
spacer. Na terenie każdej z dzielnic wciąż działają specjalne zespoły, które
pomagają osobom pozostającym w dobrowolnej izolacji i osobom starszym
najbardziej narażonym na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19. W pracę
zespołów Warszawa Wspiera byli zaangażowani pracownicy urzędu oraz przeszło 500
wolontariuszy z organizacji pozarządowych.

Miejsc przyjaznym seniorom przybywa z
roku na rok. Właśnie trwają przygotowania do uruchomienia naboru ofert na kolejną
edycję konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. Ideą konkursu jest promowanie miejsc, w
których seniorzy czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub
wydarzeń. 

Aktualna oferta działań i
usług dla warszawskich seniorów zamieszczana jest na stronie senioralna.um.warszawa.pl
oraz na facebookowym profilu Warszawa Senioralna.

Od 2018 roku wydawany jest również warszawski miesięcznik #Pokolenia –
czasopismo stworzone specjalnie dla seniorów, ale również przez seniorów, które
porusza zagadnienia ważne dla tej grupy społecznej.

pozycjonowanie stron warszawa