W piątek, 11 grudnia, Rafał Trzaskowski – prezydent m.st. Warszawy oraz rabin Szalom Ber Stambler – dyrektor Chabad Lubawicz Polska wspólnie zapalili pierwsze światło na chanukiji (menorze chanukowej). Uroczystość miała miejsce przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie została ustawiona menora.

Zapalenie chanukiji symbolizuje wolność, pokój i tolerancję uczestników
uroczystości. To jej światło jak zawsze będzie symbolem nadziei, która w tym
roku jest nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek
– powiedział prezydent
m.st. Warszawy.

Święto Chanuki, nazywane również
Świętem Świateł to jedno z najradośniejszych żydowskich świąt. Jest
upamiętnieniem wydarzeń, które miały miejsce w 165 r. p.n.e. w świątyni jerozolimskiej
–  zwycięskiego powstania Machabeuszy,
cudu światła i ocalenia judaizmu.

Chanuka trwa osiem dni
i rozpoczyna się zawsze 25. dnia
miesiąca kislew, czyli według kalendarza gregoriańskiego w grudniu. Każdego
kolejnego dnia na chanukowym świeczniku przybywa jedno światełko – symbol
pokoju oraz zwycięstwa dobra nad złem. Skupiając się w kręgu tego światła,
ludzie w miastach i miasteczkach na całym świecie łączą się ponad podziałami religijnymi i narodowościowymi
w imię ogólnoludzkich wartości humanistycznych.

To czas zadumy nad tradycją,
ale przede wszystkim czas radości i szczęścia, którego poszukuje każdy, bez
względu na wyznanie.