– Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które mają zadłużone mieszkanie komunalne, mogą skorzystać z miejskiego programu oddłużeniowego. To realna pomoc Warszawy nawet dla kilkunastu tysięcy mieszkańców lokali komunalnych – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Restrukturyzacja zadłużenia jest miejskim narzędziem pomocy istniejącym od niedawna. Polega na zmniejszeniu zadłużenia z tytułu opłat za mieszkanie komunalne. Możliwe to jest poprzez częściowe umorzenie istniejącego długu. Umorzenie może wynieść nawet 60 proc. kwoty zadłużenia.

Dotychczas z II edycji programu skorzystało ponad 4 000 osób, które podpisały umowy restrukturyzacyjne na prawie 100 mln zł długu. Ponad 5 300 osób złożyło wnioski, deklarując chęć przystąpienia do programu.

Dla kogo program oddłużeniowy

Z programu mogą skorzystać warszawiacy, którzy mają trudności ze spłatą zadłużenia zarówno, gdy jeszcze zajmują mieszkanie komunalne (tym również takie na podstawie najmu socjalnego), jak i w sytuacji, gdy już nie mieszkają w takim lokalu, ale zostali z zadłużeniem. Program jest również skierowany do tych osób, które odpowiadają solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach czy partnerach.

Zasady przystąpienia do programu

Przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia mogą osoby, które takowe posiadały na dzień składania wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. nie pozwala na skorzystanie z tego narzędzia). Wnioski można składać do 29 czerwca 2021 r. do burmistrza dzielnicy lub dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Warunkiem udziału w programie jest brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwo w budynku.

 

Rodzaje restrukturyzacji

Zadłużenie poprzez częściowe umorzenie może być spłacone w jeden z czterech wariantów.

Tzw. forma podstawowa jednorazowa, czyli spłata 40 proc. długu w ciągu 3 m-cy od zawarcia umowy, a pozostałe 60 proc. zadłużenia zostanie umorzone.

Druga forma to podstawowy ratalny. W tym przypadku do spłaty jest 60 proc. długu w ratach w okresie do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 tys. zł lub do 10 lat przy wyższych długach. Zadłużenie zostanie umorzone w 40 proc.

Trzecia forma restrukturyzacji skierowana jest do dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną. Do spłaty jest 40 proc. zadłużenia w ratach przy umorzeniu 60 proc. długu. Wariant ten umożliwia umorzenie znacznej kwoty długu dla osób, które w okresie powstania zadłużenia ponosiły koszty ogrzewania mieszkań za pomocą energii elektrycznej oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Ostatni specjalny rodzaj restrukturyzacji jest przeznaczony dla osób solidarnie odpowiadających za długi. Do spłaty w ratach w tym przypadku jest  60 proc. „swojej” części długu (wyliczenie wg. Wzoru), i zwolnienie z konieczności uregulowania 40 proc. długu. Z tego wariantu mogą skorzystać mieszkańcy borykający się z solidarną odpowiedzialnością za dług. Narzędzie to dotyczy tylko szczególnych przypadków kwalifikujących się na indywidualną formę pomocy, np. wysokie długi odziedziczone „nieświadomie” przez dzieci, uczące się jeszcze, nieposiadające stałych dochodów; a także wysokie długi w rodzinach z problemami społecznymi, chorobami wynikającymi z uzależnień.

Uwaga! Na złożenie wniosku pozostało jeszcze tylko 1,5 miesiąca. Więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie.

pozycjonowanie stron warszawa