Rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie na terenie województwa mazowieckiego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Będą się kontaktować z osobami, które o tej pory samodzielnie nie wywiązały się z obowiązku spisowego przez internet lub telefonicznie.

Podczas dokonywania spisu metodą
wywiadu bezpośredniego rachmistrzowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeżeli respondent jest
objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod
warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Rachmistrza spisowego można
poznać po identyfikatorze zawierającym: imię i nazwisko wraz ze zdjęciem, numer
identyfikatora oraz hologram, nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego podpis
osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora oraz informację o okresie, na
jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość
rachmistrza można sprawdzić poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną
na stronie rachmistrz.stat.gov.pl
 lub dzwoniąc na infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99
(należy wybrać 1 – narodowy spis powszechny ludności i mieszkań,  a
następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza). W przypadku wątpliwości o
pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Zgodnie z ustawą o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 nie można odmówić przekazania
danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.