Z myślą o osobach w kryzysie
bezdomności szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 będą odbywały się z
wykorzystaniem jednodawkowego preparatu firmy
Johnson & Johnson. To ważne, aby przed kolejną falą
koronawirusa, którą zapowiadają eksperci i naukowcy, zaszczepić jak najwięcej
chętnych i zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
miasta –
podkreśla Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za obszar miejskiej polityki
zdrowotnej.

Szczepienia
osób dotkniętych kryzysem bezdomności rozpoczynają się w noclegowni przy ul.
Kaczorowej 39 prowadzonej przez miejską jednostkę Warszawskie Centrum
Integracji. Placówka zapewnia łącznie 100 miejsc noclegowych dla kobiet i
mężczyzn.

W  schroniskach z
usługami opiekuńczymi, gdzie przebywają osoby chore i najbardziej narażone na
ciężki przebieg zakażenia COVID-19, zaszczepiono już blisko 85 proc.
podopiecznych
– mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy,
która odpowiada za obszar polityki społecznej w mieście. – Teraz idziemy
krok dalej i chcemy objąć szczepieniami osoby w kryzysie bezdomności, które
przebywają na terenie miasta, ale nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do
punktów szczepień
.

Za organizację szczepień w noclegowni
przy ul. Kaczorowej odpowiada miejski podmiot leczniczy SZPZLO Warszawa- Wawer,
który prowadzi miejski punkt szczepień powszechnych przy ul. Żegańskiej 1a. – Pracownicy
przychodni zabezpieczą i dostarczą preparat do szczepień, będą odpowiedzialni
za proces kwalifikacji do szczepienia oraz samo szczepienie
– dodaje
wiceprezydent Renata Kaznowska. 

Dodatkowo w akcji wezmą udział
strażnicy miejscy, którzy są również ratownikami medycznymi  i na co
dzień  pomagają osobom w kryzysie bezdomności.  Strażnicy pomogą w
organizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. w wypełnieniu kwestionariusza
kwalifikacji do szczepień, zweryfikowaniu tożsamości i zadbają o bezpieczeństwo
osób, które zgłoszą się na szczepienia.

pozycjonowanie stron warszawa