Dla przypomnienia – w związku z apelem władz państwowych o
zgłaszanie przez podmioty medyczne zapotrzebowania na sprzęt niezbędny do walki
z COVID-19, władze Warszawy zwróciły się do Ministra Zdrowia oraz wojewody mazowieckiego
o wyposażenie miejskich szpitali w najpotrzebniejszy sprzęt i wystąpiły m.in.
o:

– 53 respiratory,

– 67 urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii,

– 180 kardiomonitorów z 11 centralami monitorującymi,

– 141 pomp infuzyjnych,

– 277 pulsoksymetrów,

– 233 dozowniki tlenu z nawilżaczami,

– 54 butle z tlenem,

– 50 łóżek szpitalnych z materacami przeciwodleżynowymi,

– 63 koncentratory tlenu

oraz 200 namiotów tlenowych do transportu chorych.

9 listopada Agencja Rezerw
Materiałowych przekazała na czas epidemii dwóm miejskim szpitalom, tj.
Bielańskiemu i Grochowskiemu, po jednym respiratorze. Urządzenie w Szpitalu
Grochowskim zostało uruchomione dzisiaj, ale Szpital Bielański nadal czeka na
ustalenie terminu uruchomienia respiratora przez firmę wskazaną do tego w
umowie. Miejskie podmioty lecznicze otrzymały z ARM również środki ochrony
osobistej.

Trudno zrozumieć
sytuację, że respirator, który ratuje ludzkie życie, od tygodnia stoi w
kartonie jak atrapa
– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy i
dodaje: Zgodnie z przesłaniem Ministra Zdrowia „wszystkie ręce na
pokład”, miejskie podmioty lecznicze z ogromnym poświęceniem zaangażowały się w
walkę z COVID-19. Dla przypomnienia: sześć z dziesięciu szpitali nadzorowanych
przez Warszawę, tj. Wolski, Praski, Czerniakowski, Inflancka oraz właśnie
Grochowski i Bielański, zostały zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego
włączone do II poziomu zabezpieczenia i leczeni są tam pacjenci z dodatnim
wynikiem testu pod kątem zakażenia COVID-19.

Warszawa –
blisko 31 mln zł dla miejskiej służby zdrowia

Wiceprezydent Kaznowska podkreśla również, że  w 2020 r.
Warszawa przeznaczy blisko 31 mln zł na zakup sprzętu, aparatury medycznej i
środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią.

Za 7,7 mln zł z rezerwy kryzysowej miasta kupiliśmy już 30
stanowisk do intensywnej terapii wyposażonych w respiratory, kardiomonitory,
stacje pomp infuzyjnych, łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, ssaki medyczne
oraz sześć aparatów do terapii nerkozastępczej i 10 urządzeń do dezynfekcji
(biodekontaminacji). Z kolei wydatki z budżetu
Warszawy na zakup milionów sztuk środków ochrony osobistej wyniosły łącznie 20
mln zł.

Przeznaczyliśmy
również 1,6 mln zł na kontenery medyczne dla Szpitala Wolskiego i Szpitala
Bielańskiego. Kontenery pomagają uporządkować ruch chorych, usprawnić izolację
i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawiają warunki
higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów do SOR. Kontenery są
wyposażone m.in. w łazienki, wózki leżące do transportu chorych – dzięki temu rozwiązaniu przy Szpitalu Bielańskim powstało już 12
dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR. System kontenerowy przy Szpitalu
Wolskim zostanie uruchomiony w grudniu i będzie w pełni wyposażony w
odpowiednie urządzenia medyczne: aparat USG, videolaryngoskop, defibrylator
transportowy oraz systemu kardiomonitorujący wraz z centralą.