Z kursów mogą skorzystać uczennice i uczniowie warszawskich szkół, którzy w przyszłym roku szkolnym zdają egzaminy ósmoklasisty i maturalne. 

Po trudnym i wymagającym roku
nauki zdalnej i hybrydowej ponownie startujemy z Warszawską Szkołą Letnią. W
poprzednich edycjach szkoły wakacyjnej oraz zimowej, wzięło udział ponad 2 tys.
uczniów i uczennic z warszawskich szkół. Ogromna popularność naszych kursów
pokazuje, że stołeczna młodzież jest bardzo zainteresowana utrwalaniem,
uzupełnianiem i poszerzaniem wiedzy przed ważnymi egzaminami, zwłaszcza po
okresie pandemii
– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się online w poniedziałek, 21 czerwca o
godz. 9.00 na stronie wcies.edu.pl. Kursy będą się odbywały
będą z zachowaniem reżimu sanitarnego, w budynku Warszawskiego
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)oraz w Centrum
Wspierania Rodzin, ul. Stara 4.

W ramach Warszawskiej Szkoły Letniej planowane jest uruchomienie zajęć z następujących
przedmiotów: 

– język polski (szkoła podstawowa SP, szkoła ponadpodstawowa PP),

– matematyka (SP, PP),

– język angielski (SP, PP),

– biologia (SP, PP),

– chemia (SP, PP),

– fizyka (SP, PP),

– historia/WOS (PP).

Każdy z kursów będzie trwał 5 dni, od poniedziałku do piątku, w dwóch
blokach:

•        porannym w godzinach
9.00-12.00 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych,

•        oraz popołudniowym w godzinach
13.00-16.00 dla uczniów klas ponadpodstawowych.

Zajęcia będą organizowane w czterech edycjach, które odbędą się w następujących
terminach:

– I edycja 5-9 lipca;

– II edycja 12-16 lipca;

– III edycja 16-20 sierpnia;

– IV edycja 23-27 sierpnia.

W każdej edycji zajęcia z danego przedmiotu obejmują ten sam zakres
powtarzanego materiału. Uczeń może zapisać się tylko raz na wybrany przedmiot
(w kolejnej edycji wybiera inny przedmiot). Kursy prowadzą nauczyciele, którzy
na co dzień pracują w warszawskich szkołach i prowadzili zajęcia w poprzednich
edycjach szkoły. Nauczyciele chętni do współpracy w ramach Warszawskiej Szkoły
Letniej mogą kontaktować się z organizatorem kursów pod adresem: [email protected]

Wracamy do szkoły!

Warszawa w trosce o uczniów, rodziców i nauczycieli przygotowała specjalny
program „Wracamy do szkoły!”, który obejmuje m.in.:

– poradnik dla dyrektorów i nauczycieli na czas organizacji przyjaznego dla
uczniów powrotu do nauki stacjonarnej;

– vademecum dla kadry zarządzającej „Moje zadania jako dyrektora”;

– cykl otwartych webinariów na temat profilaktyki zdrowia psychicznego oraz
szkolenia w ramach cyklów: Psychoteka dla rodziców, Rodzic 3.0, Rodzic na 6+;

– anonimową ankietę dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
ponadpodstawowych dotyczącą korzystania z Internetu. Na podstawie jej wyników
zostanie oceniona skala problemów, z którymi młodzież wraca do szkół i
zaplanowane działania edukacyjne;

– kompleksowy program szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

Jeszcze w tym roku szkolnym oraz w wakacje
zostały również zaplanowane szkolenia i kursy doskonalące, których kompleksowa
oferta dostępna jest na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wcies.edu.pl.