Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice, organizacje nauczycielskie i pozarządowe sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji. 

W wydarzeniu wezmą udział:

– Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, przedstawiciel Unii Metropolii
Polskich;

– Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta
Bydgoszczy i przedstawicielka Unii Metropolii Polskich;

– Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za obszar edukacji;

– Magdalena Czarzyńska-Jachim,
wiceprezydentka Sopotu i przedstawicielka Związku Miast Polskich;

– Grzegorz Kubalski, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich;

– Mariusz Marszał,
przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich;

– Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego;

– Agnieszka Leonczuk, warszawska mama, przedstawicielka Fundacji „Rodzice mają
głos”;

– Krystyna Starczewska, przedstawicielka szkolnictwa niepublicznego

– Marek Pleśniar,
dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty;

– Iga Kaźmierczyk,
prezeska Fundacji „Przestrzeń dla edukacji”

– Ania Maziarska,
tegoroczna maturzystka.

Zachęcamy do śledzenia
bezpośredniej relacji z wydarzenia na profilu na Facebooku prezydenta Trzaskowskiego,
wiceprezydent Renaty
Kaznowskiej
oraz m.st. Warszawy.

Komunikat po konferencji zostanie opublikowany w
„Aktualnościach” na stronie: www.um.warszawa.pl.

pozycjonowanie stron warszawa