Celem programu jest
zrównoważony rozwój Warszawy z zachowaniem cennej przyrody, a także poprawa
stanu środowiska i ładu przestrzennego. W pierwszym etapie konsultacji, podczas
spotkań oraz warsztatów, mieszkańcy przekazali różnorodne pomysły i postulaty.

Teraz
przyszedł czas na konsultacje społeczne projektu Programu. Warszawiacy mogą
wziąć udział w spotkaniu online, które odbędzie się w środę, 28 października o godz. 17.00 na
YouTube
 i dołączyć
do dyskusji na czacie. Do 2 listopada br. mieszkańcy mają czas na przekazanie opinii –
najlepiej mailowo bądź drogą pocztową. Szczegóły dostępne są na stronie konsultacje.um.warszawa.pl.

Nowy dokument obejmie
kluczowe obszary: jakość powietrza i ochronę klimatu, hałas, pola
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, ochronę powierzchni ziemi przed degradacją,
gospodarowanie odpadami, zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność, świadomość
ekologiczną mieszkańców, partycypację społeczną, edukację ekologiczna oraz
adaptację do zmian klimatu. Z projektem Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024 wraz z
prognozą i streszczeniem można zapoznać się na stronie konsultacje.um.warszawa.pl.