Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi: wykształcenie wyższe (co najmniej magisterskie), minimum 4-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub w pracy  w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. 

Kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowania autorskiej koncepcji programowej, organizacyjnej i/lub restrukturyzacyjnej Teatru ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i potencjał rozwojowy. Koncepcja odwoływać się ma do statutu Teatru i powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna). 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert. 

Jako wyjątkowe na scenie kulturalnej Warszawy miejsce Teatr Ateneum już od ponad dziewięćdziesięciu lat zaprasza warszawianki i warszawiaków. Na początku października zainaugurował działalność Sceny 20 w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 35.

Tekst zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza dostępny jest na stronie BIP.


Konkurs na dyrektora Teatru Syrena

Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Syrena. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 listopada 2020 r. Tekst zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Syrena dostępny jest na stronie BIP.