W
interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym będą badane procesy uczenia się
i tworzone nowoczesne narzędzia edukacyjne.
Centrum Nauki Kopernik bawi i uczy, ale też samo się rozwija. Trwa budowa
nowego obiektu Centrum – Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Będą tam
laboratoria, najnowocześniejszy sprzęt, słowem – świetne warunki dla ambitnych
naukowców. Pracownia powinna być gotowa już w przyszłym roku
– mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

– W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będziemy zajmować się
tworzeniem eksponatów, zestawów edukacyjnych, scenariuszy zajęć online i
formatów komunikacji naukowej. Będziemy także rozwijać wiedzę na temat procesów
uczenia się i społecznego odbioru nauki
– dodaje Robert
Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik. – Do współpracy
zapraszamy badaczy, edukatorów, inżynierów i firmy działające na rzecz
edukacji.  

Gotowa
jest już konstrukcja stalowa pracowni. Wylano również część betonowych schodów
wewnętrznych i zakończono prace żelbetowe związane ze stropem dachu. Obecnie
trwa montaż elewacji i szklenie obiektu oraz prace związane z instalacjami
wewnętrznymi. Jeszcze w lipcu zakończą się roboty izolacyjne i betonowanie
schodów.  

Równolegle
rozstrzygnięto pierwszy przetarg na wyposażenie powstającej placówki
w mobilny system do przeprowadzania obserwacji, a niebawem zostaną
ogłoszone kolejne postępowania dotyczące m.in. systemu do przeprowadzania badań
okulograficznych, sprzętu laboratoryjnego i mechatronicznego.

Nowy budynek Kopernika

Siedziba
Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego ma trzy kondygnacje naziemne i jedną
podziemną o łącznej powierzchni ok. 6000 m². Zmieści jednorazowo 600 osób.
Koncepcję architektoniczną nowego budynku Kopernika opracowała wrocławska
pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci, kierowana przez Edzarda
Schultza i Annę Stryszewską-Słońską. Wykonawcą inwestycji budowlanej jest
Unibep.

Obiekt
będzie atrakcyjny, energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Prosta i lekka
bryła w kształcie prostopadłościanu ma oryginalną fasadę w postaci wypełnionych
powietrzem poduszek z membran ETFE. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne,
a także instalacje, umożliwiające wykorzystywanie wody deszczowej w
sanitariatach.

PPK
będzie miejscem prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych.
Pracownia połączy badania z zakresu edukacji, psychologii i socjologii oraz
nowych technologii i nauk inżynieryjnych, by na kanwie zdobytej wiedzy tworzyć
prototypy i innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające rozwój
kompetencji kluczowych w XXI wieku.

Znajdą
się w niej laboratoria wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
biologicznych, chemicznych, fizycznych i mechatronicznych, a także
profesjonalne studio nagrań. Powstanie także duży warsztat konstruktorski z
narzędziami do projektowania i realizacji wyzwań inżynierskich. Przestrzeń
będzie przystosowana do testowania formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz
zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie, sprzęt do
analizy behawioralnej i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzenie
zaawansowanych badań. W nowym budynku powstanie także przestrzeń biurowa oraz
showroom, w którym będzie prezentowane to, czym aktualnie zajmuje się
Pracownia.

Łączny
koszt prac budowlano-inwestycyjnych to około 82 174 000 zł (netto). Inwestycja
jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 16 765 860,42 zł (netto)
oraz dotacji z budżetu miasta w kwocie 27 690 101 zł (netto). Pozostałe
środki to wkład własny Centrum Nauki Kopernik, fundusze pozyskane od
konsorcjantów oraz sponsorów.